7 feb

Aulan och loftet, Alnarp

Alnarpskonferensen 2024

evenemang | seminarier, workshops |

Spara datumet för Alnarpskonferensen med tema Biologisk mångfald i jord- och skogsbruk.

Fakta

Tid: 2024-02-07 10:00 - 16:30
Ort: Alnarp
Lokal: Aulan och loftet
Arrangör: SLU Partnerskap Alnarp