Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Miljö- och naturvårdsvetenskap är ett område som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, t.ex. miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling. I ämnet ingår forskning om biodiversitet, risk och etik.


Det finns 543 sidor som är taggade med Miljö- och naturvårdsvetenskap:

Biogas i det hållbara samhället

Omställning för att nå våra klimatmål måste ske snabbt och hållbart. Biogas är en av lösningarna som har en betydande roll i vårt framtida och fossilfria samhälle. Det här är en distanskurs för dig

Mer läsning

För den som vill läsa mer om hur markfuktighetskartor kan användas i skogsbruket och den forskning som ligger till grund för kartorna finns här länkar till ett antal artiklar. För den som vill läsa

Om SLU Markfuktighetskarta

SLU Markfuktighetskarta är en högupplöst karta som visar markfuktigheten i en skala från 0 till 100 där låga värden anger torr mark och höga värden anger blöt mark. Färgerna på kartan ”smälter ihop”

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Biologisk mångfald i vattendrag övervakas bättre med miljö-dna

Vid övervakning av miljötillståndet i vattendrag är studier av bottenfaunan en viktig del. Idag tas prover ofta med hjälp av håv, och sedan görs en manuell undersökning av mångfalden av insekter,

Biologisk mångfald i vattendrag övervakas bättre med miljö-dna

Vid övervakning av miljötillståndet i vattendrag är studier av bottenfaunan en viktig del. Idag tas prover ofta med hjälp av håv, och sedan görs en manuell undersökning av mångfalden av insekter,

Sensola

Människor interagerar med urbana miljöer och naturmiljöer på många sätt. I SLU Multisensoriskt utelaboratorium, Sensola, kan forskare utvärdera hur utemiljön påverkar oss. Just nu pågår uppbyggnad av

Sensola

Människor interagerar med urbana miljöer och naturmiljöer på många sätt. I SLU Multisensoriskt utelaboratorium, Sensola, kan forskare utvärdera hur utemiljön påverkar oss. Just nu pågår uppbyggnad av

Miljöföroreningar möjlig orsak till giftstruma hos katter

I slutet av 1970-talet observerades, i USA, en ny sjukdom, giftstruma (hypertyreoidism) på medelålders och äldre katter. För att försöka hitta en orsak till denna sjukdom, som nu ses över hela välden

SLU Nätverk växtskydd

SLU Nätverk växtskydd

Vi främjar och stimulera samarbeten mellan SLU:s olika forskare, verksamhetsorter och fakulteter med målet att stärka SLU:s profil inom växtskydd gentemot omvärlden.

Disp Frank Menger

Disp Frank Menger

Hidden in the Water : Development of screening strategies to identify new organic contaminants of emerging concern charlotta.eriksson@slu.se Frank, Menger försvarar sin avhandling "Hidden in the

Loading…