SLU-nyhet

Studentteam "Algium" från SLU bland de bästa på NOBALIS Demo Day

Publicerad: 08 januari 2024
Nobalis logo

I december presenterade team från fem nordiska och baltiska universitet sina affärsidér inom livsmedel och bioteknologi inför en internationell Jury på ”NOBALIS Demo Day”. Teamen har arbetat under hela höstterminen med sin conceptutveckling tillsammans med mentorer inom NOBALIS entreprenörskaps- och innovationsprogram som riktas till studenter och anställda. Under perioden har teamen utvecklat sina affärsmodeller, marknadsföringsplan, produktkoncept, finansieringsplan och pitchning.

 Idéerna som pitchades på Demo Day handlade bland annat om biokosmetika, alger, cyanobakterier, livsmedelssvinn, lignin och akvaponiska system med fokus på cirkulära lösningar, återvinning av biomassa och reduktion av klimatavtryck och miljöppåverkan.

Det första och andra priset gick till team från Estonian University of Life Sciences som handlade om biokosmetika och bioasfalt. Tredje priset gick till studenter från SLU, ”Algium”. Deras idé handlade system för att producera mikroalger för att fånga koldioxid och bidra till samhällets hållbarbetsomställning.

Entrepreneurial and Innovation Capacity Development Program 2023 har bestått av ett hackathon, ett mentorprogram och en demodag, där team kommer att pitcha sina idéer för en internationell jury.

Läs mer om nyheten på NOBALIS hemsida: https://nobalis.eu/index.php/2023/12/13/student-teams-pitched-their-ideas-at-nobalis-demo-day/

Fakta:

NOBALIS är ett nordisk−baltiskt konsortium bestående av fem universitet, Ard Innovation och Baltic Innovation Agency. Syftet är att gemensamt utveckla, dela och expandera innovation och entreprenörskap (I&E) stödkapacitet inom områdena hållbar livsmedelsproduktion, cirkulär ekonomi och utveckling av nya gröna värdekedjor. Projektet stöds av EIT HEI Initiative och samfinansieras av Europeiska unionen. Mer om projektet: https://nobalis.eu