Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Teknik och teknologi

Teknik är metoder att minska behovet av fysisk eller psykisk belastning och öka levnadsstandarden i vid mening. Detta görs oftast genom att utnyttja och omvandla naturens resurser till produkter, processer, anläggningar. Nyttjande av teknik innebär alltid en överföring av energi. Här ingår bland annat samhällsbyggnadsteknik, maskinteknik, naturresursteknik och miljöbioteknik.


Det finns 222 sidor som är taggade med Teknik och teknologi:
Kurser och kurspaket på avancerad nivå

Kurser och kurspaket på avancerad nivå

Skogsbruk runt Östersjön Är du intresserad av sydsvenskt skogsbruk så ges i Alnarp kurser med inriktning mot sydsvenskt och nordeuropeiskt skogsbruk. Du läser kurserna tillsammans med studenter på

Jägmästarprogrammet 300 hp

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att

ÄK-möte Vall och grovfoder 181120

ÄK-möte Vall och grovfoder 181120

Möte med ämneskommitté Vall och grovfoder 20 november 2018 Anneli.Lundkvist@slu.se

ÄK-möte Odlingsmaterial 181004

ÄK-möte Odlingsmaterial 181004

Möte med ämneskommitté Odlingsmaterial 4 oktober 2018 Anneli.Lundkvist@slu.se Magnus Halling, forskningsledare Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU magnus.halling@slu.se 018-671429, 070-

ÄK-möte Växtnäring 181119

ÄK-möte Växtnäring 181119

Möte med ämneskommitté Växtnäring 19 november 2018 Anneli.Lundkvist@slu.se Sofia Delin, forskningsledare Lanna forskningsstation, SLU sofia.delin@slu.se, 0511-67235

ÄK-möte Växtnäring 181119

ÄK-möte Växtnäring 181119

Möte med ämneskommitté Växtnäring 19 november 2018 Anneli.Lundkvist@slu.se Sofia Delin, forskningsledare Lanna forskningsstation, SLU sofia.delin@slu.se, 0511-67235

Institutionen för energi och teknik

Institutionen för energi och teknik

Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig

Forest

För Sverige där nästan 60 procent av landets yta täcks av skog är förutsättningarna för att använda biomassa från skogen goda. Skogen har flera viktiga roller att spela i klimatfrågan: dels kan

Vill du göra ex-jobb inom LCA?

Vill du göra ex-jobb inom LCA?

http://blogg.slu.se/new-legume-foods/2018/09/13/examensarbetare-sokes/ Är du intresserad av att göra ett ex-jobb inom LCA? Kontakta då Hanna Karlsson så återkommer hon. Du som skriver ditt arbete hos

FältForsk

FältForsk

FältForsk är ett kontaktorgan mellan SLU och externa intressenter för fältforskning inom jordbruksområdet. FältForsks huvuduppgift är att samordna och utveckla fältforskningen rörande planering och

Jesper Rydén

Jesper Rydén

jery0002 Jag är universitetslektor i biometri. Huvudsakliga arbetsuppgifter: forskning inom ämnesområdet; statistisk konsultation inom SLU; undervisning på olika nivåer.  Innevarande läsår kommer

Projekt Kretslopp

Projekt Kretslopp

Projekt eva-lena.selfene@slu.se Projekt