Industrial Wood Supply Management

Publicerad: 10 maj 2024

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen.

Gå till den engelska programsidan

Välkomstbrev

Du hittar välkomstbrevet under den engelska sidan. 

Tillgodoräknande

Om du tidigare har studerat vid ett annat lärosäte eller läst kurser vid SLU som inte är programkopplade till ditt program kan det finnas möjlighet för dig att tillgodoräkna dig dessa kurser i din examen. Du hittar mer information och ansökningshandling på studentwebbens sidor om examen .

Examen

Examensbeviset är ett intyg på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor till en viss nivå. När du anser att du är klar med dina studier och vill ta ut examen måste du själv ansöka om en sådan. Kurser som ska ingå i examen måste vara helt avslutade och inrapporterade i Ladok.

Information hittar du här.

Rutiner för omtentamen/omprov

Datum för omprov/omtentamen

Skogsfakulteten har en rutin för omtentamen, med löpande examinationstillfällen under terminstiderna. Du hittar datumen på studentwebben under Terminstider och ortsspecifika uppgifter.

Vid kursstart meddelas tid för ordinarie tentamina och första och andra omprov enligt beslutade datum. Det är obligatoriskt att anmäla sig till examination. På studentwebben visas vilka omprov som är öppna för anmälan (ibland meddelar kursledaren på annat sätt). Studenten kan anmäla sig till omprov fram till 10 vardagar före provtillfället.

För dig som vill söka till det här programmet

Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.


Kontaktinformation

Programstudierektor:

Emanuel Erlandsson
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU
emanuel.erlandsson@slu.se , Telefon:090-786 84 37

Handläggare:

Gunnel Eriksson, Utbildningshandläggare
Fakulteten för skogsvetenskap
gunnel.eriksson@slu.se, Telefon:090-786 82 46