Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Nyheter för SLU:s studenter


Det finns 383 sidor som är taggade med Nyheter för SLU:s studenter:

Digital Almedalen direkt från Ultuna

Förberedelserna har pågått under flera veckor. 19 personer på plats under dagen då sändningen skedde och 33 personer som arbetat med planeringen av SLU:s Almedalsseminarier under våren.

Digital Almedalen direkt från Ultuna

Förberedelserna har pågått under flera veckor. 19 personer på plats under dagen då sändningen skedde och 33 personer som arbetat med planeringen av SLU:s Almedalsseminarier under våren.

Nominera till pedagogiska priset 2020

Nominera till pedagogiska priset 2020

Nu är det dags att nominera till pedagogiska priset 2020. I år vill vi speciellt uppmärksamma dem som på ett förtjänstfullt och pedagogiskt sätt har hanterat den snabba omläggningen till digital

Picture a scientist

Picture a scientist

SLU-biblioteket har köpt in en ettårig licens för filmen “Picture a Scientist” (2020). Filmen fokuserar på jämställdhet och lika villkor oavsett kön i den akademiska världen och är tillgänglig för

Vatten och vegetation som värden i stadsmiljö

Vatten och vegetation som värden i stadsmiljö

Vatten och vegetation som värden i stadsmiljö parvin.mazandarani@slu.se Seminarium Foto: Klockar Jenny Näs. Fler och fler aktörer inom stadsbyggnad har börjat se kombinationen av dagvatten och

Coronainformation för psr lärare

Coronainformation för psr lärare

Här hittar du som är programstudierektor eller lärare information som gäller undervisning under corona-pandemin. Uppdatering 16 juni: Från terminsstart fram till 17/9 kommer det att finnas ett tält

Picture a scientist

Picture a scientist

SLU-biblioteket har köpt in en ettårig licens för filmen “Picture a Scientist” (2020). Filmen fokuserar på jämställdhet och lika villkor oavsett kön i den akademiska världen och är tillgänglig för

Tätortsnära skog – utveckling och skogsskötsel med många mål

Tätortsnära skog – utveckling och skogsskötsel med många mål

Tätortsnära skog – utveckling och skogsskötsel med många mål parvin.mazandarani@slu.se Seminarium Fotograf: Saga Björkebäck I den tätortsnära skogen möter den byggda miljön, med dess invånare,

Vatten och vegetation som värden i stadsmiljö

Vatten och vegetation som värden i stadsmiljö

Vatten och vegetation som värden i stadsmiljö parvin.mazandarani@slu.se Seminarium Foto: Klockar Jenny Näs. Fler och fler aktörer inom stadsbyggnad har börjat se kombinationen av dagvatten och

Visuella metoder – en möjlighet för att gagna social rättvisa i gröna urbana rum?

Visuella metoder – en möjlighet för att gagna social rättvisa i gröna urbana rum?

Visuella metoder – en möjlighet för att gagna social rättvisa i gröna urbana rum? parvin.mazandarani@slu.se Välkommen till ett webbinarium om hur alternativa metoder och visuellt berättande kan

fröbibliotek

fröbibliotek

I höst startar SLU-biblioteket fröbibliotek i Alnarp, Umeå och Uppsala. Genom att lämna in fröer och tillgängliggöra dem för andra att odla kan vi tillsammans ta vara på den kunskap och det

fröbibliotek

fröbibliotek

I höst startar SLU-biblioteket fröbibliotek i Alnarp, Umeå och Uppsala. Genom att lämna in fröer och tillgängliggöra dem för andra att odla kan vi tillsammans ta vara på den kunskap och det

Loading…