Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Nyheter för SLU:s medarbetare

Här hittar du nyheter som publicerats på SLU:s medarbetarwebb.


Det finns 854 sidor som är taggade med Nyheter för SLU:s medarbetare:

Fördubblat antal studenter

NJ-fakultetens agronomprogram kan bli kandidat + master. Det är ett av förslagen till åtgärd för att ge oss dubbelt så många studenter. Och fakulteten satsar på mer marknadsföring. SLU har visionen

Hög kvalitet på veterinärmedicinsk forskarutbildning

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har publicerat resultatet av den första utvärderingen i ett nytt kvalitetssäkringssystem: licentiat- och doktorsexamen inom veterinärmedicinsk vetenskap vid SLU.

RT NILS Fält2018

Vill du vara med du också? Just nu söker SLU medarbetare för fältarbete sommaren 2018. Institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU i Umeå ansvarar för flera stora inventeringsprogram:

RT NILS Fält2018

Vill du vara med du också? Just nu söker SLU medarbetare för fältarbete sommaren 2018. Institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU i Umeå ansvarar för flera stora inventeringsprogram:

RT NILS Fält2018

Vill du vara med du också? Just nu söker SLU medarbetare för fältarbete sommaren 2018. Institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU i Umeå ansvarar för flera stora inventeringsprogram:

Lediga dagar under våren och försommaren 2019

Till våren och sommaren dyker det upp några helger och lediga dagar, och dessutom någon dag med arbetstidsförkortning. Vad är det som gäller egentligen? Så här ser det ut för 2019: Torsdag 18 april:

Lämna synpunkter på implementering av Plan S

Lämna synpunkter på implementering av Plan S

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter till Formas på implementeringen av Plan S. Plan S eller cOAlition S är ett europeiskt initiativ för att påskynda utvecklingen mot öppen tillgång (open

Inventering av lokalutnyttjande i MVM och Biocentrum

I en undersökning av Riksrevisionen framkom bland annat att lärosäten i alltför liten utsträckning undersöker hur effektivt kontorsytor och bokningsbara lokaler utnyttjas. Med hänsyn till rapporten

Björkar gör mer nytta i grupp

Om björk ska göra full naturvårdsnytta räcker det inte att lämna enskilda träd i en tät granskog. För att ha effekt på markfloran behövs grupper av flera björkar. Nya forskningsresultat visar att de

Björkar gör mer nytta i grupp

Om björk ska göra full naturvårdsnytta räcker det inte att lämna enskilda träd i en tät granskog. För att ha effekt på markfloran behövs grupper av flera björkar. Nya forskningsresultat visar att de

Björkar gör mer nytta i grupp

Om björk ska göra full naturvårdsnytta räcker det inte att lämna enskilda träd i en tät granskog. För att ha effekt på markfloran behövs grupper av flera björkar. Nya forskningsresultat visar att de

Nytt i rektorsbloggen: Arbetet med KoN2018 går vidare

Nytt i rektorsbloggen: Arbetet med KoN2018 går vidare

KoN-Panelerna anser att SLU åstadkommer stora samhällseffekter och ser potential för ännu större genomslag. Läs mer i rektor Peter Högbergs senaste inlägg i rektorsbloggen: https://blogg.slu.se/