Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter för SLU:s medarbetare

Här hittar du nyheter som publicerats på SLU:s medarbetarwebb.


Det finns 169 sidor som är taggade med Nyheter för SLU:s medarbetare:

World Animal Day 2022

World Animal Day 2022 gunilla.jacobsson@slu.se Välkommen på temaeftermiddag med anledning av den internationella djurvälfärdsdagen! Årets tema är "Social license to operate". Medverkande: Nina

Djurskyddskonferens 2022

Den 15 november är det dags för Jordbruksverkets årliga djurskyddskonferens, i samarbete med SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd. Årets tema är "Djurskyddet och döden" med fokus på avlivning och

Lärosäten i gemensam satsning för bättre klimat

Nu går universitet och högskolor Sverige samman i en gemensam satsning för att bidra till ett bättre klimat. Lärosätenas klimatnätverk syftar bland annat till att underlätta för lärosätena att

begränsad IT-support

Den 14 till 15 september har IT- och AV-support begränsade möjligheter att hantera ärenden. IT-avdelningen befinner sig på konferens den 14 till 15 september och har begränsad bemanning under

konst-ultuna

Håller du på med skapande arbete vid sidan om dina studier eller arbete? Du kanske målar, ritar eller skapar annan typ av konst? SLU-biblioteket och Ultuna konstklubb bjuder in alla intresserade

Idrottsvänligt lärosäte

Sedan 1 augusti kan SLU tituleras elitidrottsvänligt lärosäte. Det är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet och svenska lärosäten. Syftet är att stärka idrottares möjligheter till akademiska

Visselblås

Från och med den 17 juli 2022 ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda ha en intern visselblåsarfunktion. Här kan du som verksam vid SLU läsa mer om vår visselblåsarfunktion. Med verksam

borgeby 2022

Efter två år var det så äntligen dags för Nordens största lantbruksmässa i fält. Här skriver studentambassadör Peter Hansson-Silva en betraktelse över Borgeby. Det var i slutet av juni, bland de

Läs SLU:s miljöredovisning 2021

Nu är SLU:s miljöredovisning för 2021 klar. I miljöredovisningen kan du läsa om SLU:s miljö- och hållbarhetsarbete under 2021, hur det har gått med våra miljömål, vilka betydande miljöaspekter vi har

cykeltävlingar

Upsala cykelklubb arrangerar SM-tävlingar under midsommarveckan 21–26 juni. Cyklisterna kommer att passera genom Ultuna under dessa dagar. Detta meddelar Akademiska Hus. Bansträckning finns att se på

Tiden är mogen för ett Living Lab Campus

Campus Alnarp har en lång tradition av att använda utomhusmiljöer för testbäddar, försöksytor och landskapslaboratorier. Hösten 2022 ska ett nytt doktorandprojekt i Alnarp utforska möjligheterna till

Aktuell information om olyckan vid Flyinge

En student på Hippologprogrammet skadades allvarligt i samband med en körövning med häst vid Flyinge måndagen den 23 maj. Studentens tillstånd är idag allvarligt men stabilt. SLU:s och Flyinges

Loading…