Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter för SLU:s medarbetare

Här hittar du nyheter som publicerats på SLU:s medarbetarwebb.


Det finns 466 sidor som är taggade med Nyheter för SLU:s medarbetare:

Sex nya äppelsorter särskilt intressanta för odling

Intresset växer för svenskodlade äpplen men odlarna behöver fler sorter att välja bland. Forskning från SLU visar sex nya sorter med särskilt lovande odlings- och kvalitetsegenskaper. Intresset ökar

Filmen om Lark

Hör några av dem som var med och byggde upp landskapsarkitektutbildningen vid SLU. I samband med firandet av landskapsarkitektprogrammets 50 år så gjordes även en kortfilm där Lars Johansson, prefekt

Julmarknad Ultuna

Som sista event för terminen bjuder Culture@Campus in SLU:s studenter och personal till en julmarknad fredagen den 26 november. Vill du vara med och sälja något? Hör av dig senast 22 november!

Arkivens dag 2021: Röster i arkiven

”Röster i arkiven” är årets tema när arkiv landet runt firar Arkivens dag den 13 november. I Uppsala län medverkar i år nio arkiv som visar filmer på en gemensam Youtube-kanal. Flera av filmerna har

Värt att veta Umeå Laudon

Onsdag den 27 oktober föreläser Hjalmar Laudon om Skogliga vatten och global påverkan. Föredragen direktsänds på webben och tar cirka 30 minuter. De är öppna för alla. Denna termin är de flesta

tuja

Den tuja häck som omsluter trädgårdens norra del i anslutning till huset Ullbo på Ultuna kommer att bytas ut mot ett plank. Arbetet startar nu på måndag den 18 oktober. Monteringen av planket börjar

Signera klimatprotokoll

Uppsala klimatprotokoll är ett lokalt klimatavtal mellan organisationer, företag och offentliga verksamheter i Uppsala kommun som syftar till att samverka för att öka takten i klimatomställningen.

Syltahallen i Ultuna öppnar upp!

Efter en tids nedstängning på grund av pandemin har Syltahallen i Ultuna nu öppnat upp. Hallen är öppen för alla anställda och studenter. Ultunapersonalens idrottsförening, UPIF bedriver idrotts-och

Permakulturmarknad

Oktobermarknadshelg med Ultuna permakultur internkommunikation@slu.se Den 8:e och 9:e oktober bjuder Ultuna permakultur in till höstmarknad. Kom och köp ekologiskt odlade grönsaker och rotfrukter

ECLAS2021

Årets ECLAS-konferens (ECLAS European Council of Landscape Architect Schools), organiserades av avdelningen för landskapsarkitektur, vid institutionen för stad och land i Uppsala och hölls online den

Avstängning av gång- och cykelväg längs Fyrisån

Gång- och cykelvägen mellan Kungsängsverket och Vindbron i södra Uppsala kommer att vara avstängd under perioden 4 oktober till 17 december. Uppsala Vatten ska utföra ledningsarbeten. Observera att

Mötesledare på temamötena om framtiden för SLU på Ultuna

Den 12, 13 och 14 oktober bjuder SLU och Akademiska Hus in till tre temamöten om hur SLU:s framtid på Ultuna kan se ut. De tre mötena har olika fokus. Du är välkommen. Uppsala i förändring SLU och

Loading…