Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Nyheter för SLU:s medarbetare

Här hittar du nyheter som publicerats på SLU:s medarbetarwebb.


Det finns 939 sidor som är taggade med Nyheter för SLU:s medarbetare:

Förlängning av prefektuppdrag klart

Dekanen har beslutat att förlänga prefektuppdragen för sittande prefekter på institutionerna AFB, HUV, Hgen och BVF. Välkomna till en ny treårsperiod som prefekter på respektive institution! Fyra av

Ny Resurs ute

SLU:s egen personaltidning Resurs har kommit ut med ett nytt nummer. Du har den i din mejl. Här är adressen https://resurs.slu.se/ så du kan klicka dig direkt till viktigheterna om du vill. Nyheterna

Mat och Stad – ett nytt projekt vid SLU som korsar disciplin- och fakultetsgränser

Akvaponisk odling, multifunktionella takträdgårdar, matsvinn, cirkulär ekonomi, vertikal odling… Frågorna kring framtidens hållbara livsmedelssystem är många och ofta knutna till stadsmiljöer. Under

Enkät om forskningskommunikation

Enkät om forskningskommunikation

De stora forskningsfinansiärerna vill tillsammans med Vetenskap & Allmänhet undersöka hur forskare ser på kommunikation med det omgivande samhället och öppen vetenskap, och vilka förutsättningar som

rektorsbloggen-17 mars

rektorsbloggen-17 mars

I sitt inlägg kommenterar rektor de diskussioner som har uppstått om maten som serverades under öppet hus-evenemangen i Umeå, Uppsala och Alnarp. Läs hela inlägget i rektorsbloggen här.

rektorsbloggen-17 mars

rektorsbloggen-17 mars

I sitt inlägg kommenterar rektor de diskussioner som har uppstått om maten som serverades under öppet hus-evenemangen i Umeå, Uppsala och Alnarp. Läs hela inlägget i rektorsbloggen här.

SLU EkoForsk utlyser medel för ekologisk fältforskning

SLU EkoForsk utlyser medel för ekologisk fältforskning

SLU EkoForsk utlyser medel för ekologisk fältforskning för perioden 2020–2022. Syftet med utlysningen är att förbättra kunskapsunderlaget för utveckling av den ekologiska produktionen i Sverige.

SLU EkoForsk utlyser medel för ekologisk fältforskning

SLU EkoForsk utlyser medel för ekologisk fältforskning

SLU EkoForsk utlyser medel för ekologisk fältforskning för perioden 2020–2022. Syftet med utlysningen är att förbättra kunskapsunderlaget för utveckling av den ekologiska produktionen i Sverige.

Årsberättelse 2018-Skog Alnarp

Ett bra år 2018 för Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp. Under förra året publicerade forskarna på institutionen drygt 70 expertgranskade vetenskapliga artiklar. Det är i nivå med

Nya professorer 2019

Vid SLU installeras i år tretton nya professorer. Fredagen den 22 mars håller fem av dessa öppna och webbsända installationsföreläsningar i Uppsala. De handlar om fiskars genetik, mikroorganismer som

Lunchföreläsningar om kommunikation

Vi jobbar alla med kommunikation på ett eller annat sätt. I vår har du chans att göra ditt arbete lite enklare. Under en lunchföreläsning får du konkreta tips, nya hjälpmedel och grafiska mallar –

Inbjudan exkursion 2019

Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap bjuder in till en exkursion den 10e juni. Temat för dagen är "För ett bättre landskap - mer lövträd och effektiv naturvård". Då presenteras