Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Utbildningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s utbildningar.


Det finns 236 sidor som är taggade med Utbildningsnyheter:
utbildningar förlängs

utbildningar förlängs

Regeringen har i dag beslutat att ge vissa utbildningar knutna till SLU förlängda examina. Förlängningarna gör att utbildningarna bättre avspeglar studenternas kunskaper och färdigheter. Regeringen

utbildningar förlängs

utbildningar förlängs

Regeringen har i dag beslutat att ge vissa utbildningar knutna till SLU förlängda examina. Förlängningarna gör att utbildningarna bättre avspeglar studenternas kunskaper och färdigheter. Regeringen

utbildningar förlängs

utbildningar förlängs

Regeringen har i dag beslutat att ge vissa utbildningar knutna till SLU förlängda examina. Förlängningarna gör att utbildningarna bättre avspeglar studenternas kunskaper och färdigheter. Regeringen

Stort intresse för hållbara livsmedelssystem

Stort intresse för hållbara livsmedelssystem

Artikel i Jordbruksaktuellt om Masterprogrammet Sustainable food system. Terminen är igång och så även programmen för vidarestudier. Masterprogrammet Sustainable food system startade 2018 på SLU och

Stort intresse för hållbara livsmedelssystem

Stort intresse för hållbara livsmedelssystem

Artikel i Jordbruksaktuellt om Masterprogrammet Sustainable food system. Terminen är igång och så även programmen för vidarestudier. Masterprogrammet Sustainable food system startade 2018 på SLU och

Förändringar i programutbudet beslutade

Förändringar i programutbudet beslutade

SLU:s styrelse beslutade vid styrelsemötet den 26 september om två förändringar i programutbudet för antagningen hösten 2020. Dels beslutades att inrätta masterprogrammet Skogsbruk med många mål på

Förändringar i programutbudet beslutade

Förändringar i programutbudet beslutade

SLU:s styrelse beslutade vid styrelsemötet den 26 september om två förändringar i programutbudet för antagningen hösten 2020. Dels beslutades att inrätta masterprogrammet Skogsbruk med många mål på

Ny statistik - ny undervisning?

Ny statistik - ny undervisning?

Den 30 september - 1 oktober äger en konferens rum på Ultuna. Huvudsyftet är att informera om, och diskutera, läget vid olika svenska lärosäten med tanke på de förändringar som äger rum inom

Stor efterfrågan på kurser i statistik.

Stor efterfrågan på kurser i statistik.

Flera nya kurser i statistik finns i utbudet för läsåret 2019/2020 och efterfrågan efter dessa är stor. Två nya fristående kurser i statistik för grundstudenter ges under hösten 2019 och våren 2020

Stor efterfrågan på kurser i statistik.

Stor efterfrågan på kurser i statistik.

Flera nya kurser i statistik finns i utbudet för läsåret 2019/2020 och efterfrågan efter dessa är stor. Två nya fristående kurser i statistik för grundstudenter ges under hösten 2019 och våren 2020

Stor efterfrågan på kurser i statistik.

Stor efterfrågan på kurser i statistik.

Flera nya kurser i statistik finns i utbudet för läsåret 2019/2020 och efterfrågan efter dessa är stor. Två nya fristående kurser i statistik för grundstudenter ges under hösten 2019 och våren 2020

Studera i Vietnam

Vill du studera en termin i Hanoi vid Vietnamn National University of Agriculture? Två studenter vid SLU Alnarp har möjligheten att tillbringa vårterminen 2020 i en spännande del av världen. Vietnam

Loading…