SLU-nyhet

Stor nyfikenhet och engagemang på årsmötet för forskarskolan vid SLU Skogsskadecentrum

Publicerad: 24 november 2023
Välkomnande vid årsmöte. Foto.

Många nyfikna frågor och stort engagemang när doktorander vid forskarskolan träffade representanter från skogssektorn vid årsmötet den 15-16 november.

Redan på tisdagskväll började doktorander, forskare och representanter anlända till Fredensborgs Herrgård i Småland för att delta på SLU Skogsskadecentrums forskarskolas årsmöte med start på onsdag morgon. Den första dagen startade med ett välkomnande av Åke Olson, ansvarig för forskarskolan och Fredrik Klang, forsknings- och utvecklingschef på Sveaskog som stod värd för årets möte.

Dagen fortsatte sedan med en presentations stafett av doktoranderna. En bredd av olika forskningsprojekt presenterades under dagen. Sezer Olivia Kaya, doktorand i Alnarp presenterade ett projekt om ett framtida hot, amerikansk björksmalpraktbagge, där hon vill ge kunskap om riskfaktorer och utveckla ett verktyg för tidig upptäckt. Emil Bengtsson, doktorand i Ultuna tittar på biologi av nya skadesvampar och hur de kan hanteras i kommersiell skala för en hållbar skogsindustri.

Sara Gore, doktorand i Umeå undersöker hur beståndsstruktur, artkomposition och tillgänglighet av foder interagerar med skador från klövvilt. Hur dessa skador förändras över tid och vilka kostnader dessa skador har för framtida avkastning inom skogsbruket. Totalt presenterade 14 doktorander sitt arbete.

‒ Det var verkligen intressant att höra alla doktoranders presentationer och jag är glad att så många kunde träffas, samtala och utbyta idéer dessa dagar. Vårt första årsmöte blev verkligen lyckat, säger Åke Olson ansvarig för forskarskolan vid SLU Skogsskadecentrum.  

Under dagen fick gruppen även diskutera framtida aktiviteter för doktoranderna inom forskarskolan. Mentorskap, olika exkursioner och hur utbytet mellan skogssektor och forskningsutbildning var några av de exempel som deltagarna tog upp.

‒ Vi är glada att forskarskolan nu är i full gång och jag blev djupt imponerad av doktorandernas presentationer. Brännande aktuella skogsskadefrågor i stor bredd. Nu har vi en bra koll på alla spännande projekt som pågår och startas upp, och kommer följa forskarskolan med stort intresse, säger Fredrik Klang forsknings- och utvecklingschef på Sveaskog.

På årsmötets andra dag fick gruppen åka på exkursion för att se på upptäckta skogsskador på två platser i Sveaskogs skogar. Exkursionen innehöll även en genomgång och besök vid ett experiment ledd av Skogforsk där de försöker förstå problemen med tillväxtstörningar som flertoppighet och flerstammighet på plantorna. Exkursionen var en uppskattad del hos deltagarna och den intresserade gruppen ställde många frågor till Oskar Nilsson från Skogforsk.  

Årsmötet - ett positivt inslag för doktorander och sektor

‒ Jag har en bakgrund inom molekylär biologi så exkursionen var väldigt värdefull för mig för att förstå mer av den ekologiska sidan av det, säger Annika Nordström doktorand vid Skoglig genetik och växtfysiologi. 

Flera deltagare uppskattade tillfället att träffas, nätverka och bredda sin kunskap om utmaningar inom området för skogsskador.

‒ Väldigt professionella presentationer av doktoranderna, även de som nyss startat. Imponerande väl insatta och redo att diskutera små och stora frågor kring sina ämnen. De som kommit längre hade redan intressanta resultat att bjuda på, säger Gisela Björse Skogsskötselchef på Sveaskog.

Interaktionen mellan doktorander, forskare och representanter från skogsindustrin upplevde många som ett positivt inslag på årsmötet.

‒ Att höra reflektioner från Sveaskog och SCA om presentationerna hjälpte till att sätta alla forskningsprojekt i ett större sammanhang och visade även på tillämpningen hos projekten, berättar Lucas Graf doktorand vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap.

‒ Jag tyckte att årsmötet var riktigt bra. Speciellt inkluderingen av skogssektorn så att vi kan kliva utanför akademins ramar och diskutera olika problem. Liknande konferenser kännetecknas annars ofta av att akademiker pratar med varandra, vilket skapar en bekräftelse-bubbla. Sen var det trevligt att skogsindustrin visade aktivt intresse för våra arbeten och för oss som unga forskare, säger Matej Domevscik doktorand vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap.

Fakta:

Samtliga deltagande doktorander och deras presentationer:

Louisa Eurich - Assessment of bud flush and damage in young Norway Spruce trees through airborne high-resolution multispectral images

Annica Nordström - Landscape Breeding - A new paradigm in forest tree management

Beatrice Tolio - Chemotyping European and Asian Fraxinus: understanding host defense mechanisms associated with resistance against the ash dieback pathogen Hymenoscyphus fraxineus

Fredrika Wrethling - Forest heterogeneity and natural regulation of insect herbivores

Isak Ingerholt - Exploring Spruce Resistance against Heterobasidion spp

Alma Gustafsson Ruus - Plants for planting

Ida Rönnqvist - Continuous cover forestry and the risk of insect and ungulate damage

Sara López Fernández - Can we find new methods of forest health assessment applied to breeding?

Matej Domevscik - Effect of Drought and Pine Weevil Damage on Mechanically Protected Norway Spruce Seedlings

Lukas Graf - Micro to Macro - Ungulate forage at multiple scales and the effects of forage availability and ungulate densities on browsing damage

Freja De Prins - Factors influencing resin-top disease outbreaks in Scots pine

Emil Bengtsson - Infection biology and management of emerging diseases in tree seedling production

Sarah Gore - Future Yields- impacts of browsing on stand structure, forest growth and revenue in forestry

Sezer Olivia Kaya - Current and future risks to the productivity and quality of fast-growing broadleaves

 


Kontaktinformation

Åke Olson, forskare
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Avdelningen för skoglig patologi
Ake.Olson@slu.se, 018-671876