Hoppa till huvudinnehåll

Skogsskada


Det finns 11 sidor som är taggade med Skogsskada:

Doktorandkurs: Skogsskada - Övervakning och miljöanalys

theres.svensson@slu.se I mars börjar nästa kurs för dig som är doktorand. Kursens målsättning är att ge dig som doktorand förståelse för miljöanalys och hur program för övervakning av skogsskador

Anmälan öppen för doktorandkursen 'Skogsskada - Övervakning och miljöanalys'

Nu är anmälan öppen för kursen som startar i mars för dig som är doktorand vid SLU Skogsskadecentrums forskarskola. Kursens målsättning är att ge dig som doktorand förståelse för miljöanalys och hur

Studiebesök för Doktorander vid SLU Skogsskadecentrums forskarskola

Studiebesök för doktorander vid SLU Skogsskadecentrums forskarskola theres.svensson@slu.se Välkommen på studiebesök! SLU Skogsskadecentrums forskarskola välkomnar nu dig som doktorand till ett

Samverkan - en viktig aspekt för SLU Skogsskadecentrum, skogsnäring och myndigheter

Den 18-19 januari arrangerade SLU Skogsskadecentrum sin årskonferens i Eskilstuna. Under konferensens två dagar nämndes samverkan vid flera tillfällen som en viktig faktor för parternas gemensamma

Forskare från SLU med i samverkansprojekt i kampen mot skogsskador i norr

Resistens, stamkvistningsförsök och identifiering av riskfaktorer kan vara värdefulla redskap i kampen mot skogsskador, det visar forskare inom SLU i ett samverkansprojekt med Skogsstyrelsen.

Stor nyfikenhet och engagemang på årsmötet för SLU Skogsskadecentrums Forskarskola

Många nyfikna frågor och stort engagemang när doktorander vid forskarskolan träffade representanter från skogssektorn vid årsmötet den 15-16 november. Redan på tisdagskväll började doktorander,

Julwebinarium "Nya steg inom övervakning av skogsskador"

Julwebinarium "Nya steg inom övervakning av skogsskador" theres.svensson@slu.se Välkommen på julwebinarium med tema "Nya steg inom övervakning av skogsskador". SLUs Miljöanalys Skog and SLU

Slutseminarie för Multiskadad skog - ett samverkansprojekt

Slutseminarie för Multiskadad skog - ett samverkansprojekt theres.svensson@slu.se Välkommen på slutseminariet för samverkansprojektet multiskadad ungskog i norra Sverige. Kom och lyssna på de

Nu öppnar anmälan till forskarskolas första årsmöte

Välkommen till SLU Skogsskadecentrums forskarskolas första årsmöte som arrangeras tillsammans med Sveaskog. Anmälan för årsmötet har nu öppnat. Årsmötet kommer hållas på Fredensborgs Herrgård i

Sista dag för anmälan till doktorandkurs om skogsskador

Sista dag för anmälan till doktorandkurs om skogsskador viktor.karlsson@slu.se Den 28 februari är sista dagen för anmälan till kursen Skogsskador – förekomst och orsakssamband (3,5 hp). Kursens

Nya projekt om hyggesfritt i Future Forests

Nya projekt om hyggesfritt i Future Forests teresia.borgman@slu.se Plattformen bjuder in till workshop för forskare inom SLU, Umeå universitet och Skogforsk för att formulera nya tvärvetenskapliga

Loading…