SLU-nyhet

Granens symbios med marklevande svampar – kan den hjälpa trädet mot torka och granbarkborrangrepp?

Publicerad: 10 april 2024
Skog. Foto.

Torka och högre temperaturer blir vanligare i takt med klimatförändringar, vilket utgör en risk för våra svenska granskogar. Forskare söker därför svar kring förhållanden under mark som skulle kunna hjälpa trädens motståndskraft mot torka såväl som granbarkborreangrepp.

Granen är vanligt förekommande i Sverige och ett viktigt trädslag för skogsbruket men är också känslig för torka och kan påverkas redan efter en kort period. Studier har exempelvis visat att torka gör granen mer mottaglig för granbarkborreangrepp. Sommaren 2018 drabbades Sverige av extrem torka som gjorde det möjligt för granbarkborren att föröka sig kraftigt. Uppskattningsvis dog 28 miljoner träd under de efterföljande tre åren till följd av granbarkborreangrepp, och utbrottet pågår fortfarande.

I ett fyraårigt forskningsprojekt vill forskare förstå vad som påverkar trädets torkkänslighet genom att undersöka sambandet mellan torka, trädets vitalitet, granbarkborreangrepp och det som sker under mark - det vill säga symbiosen mellan gran och mykorrhizasvampar. Svamparna växer på trädens finrötter och förser träden med näring och vatten. I utbyte får svampen kolhydrater från trädet. Det är främst vad som händer under halvtorra förhållanden som intresserar forskarna då tidigare studier visat att träd i torra marker kunnat anpassa sig och är inte lika känsliga.

‒ Vi vet dock inte så mycket om hur mykorrhizan hjälper träd i torra områden att överleva eller hur det hänger samman med trädets förmåga att motstå granbarkborreangrepp. Det finns inte så mycket forskning på dessa samspel och det är därför vi vill titta på det, säger Maartje Klapwijk, forskare och analytiker vid SLU Skogsskadecentrum.

För att ta reda på hur allt hänger ihop ska forskarna simulera en torka genom att bygga tak 1,5 m över marken runt utvalda träd och på så sätt minska nederbörden. Sen följer de utvecklingen i markfuktighet och vitaliteten hos träden under den simulerade torkan. De behöver också veta vilka svampar som växer i marken i granbestånd med olika fuktighetsförhållanden. Slutligen ska de genom att använda attack-lådor utsätta träden för ett granbarkborreangrepp för att se hur attraktiva granarna är beroende på hur de växer.

‒ När projektet är färdig kommer vi kunna visa på hur förhållandet mellan markfuktighet, mykorrhiza och gran påverkas av torka och hur det i sin tur påverkar mottagligheten för granbarkborreangrepp. Förhoppning är att informationen ska vara skogsbruket till hjälp så att de ska kunna anpassa sig under framtida klimatförändringar, säger Maartje Klapwijk forskare och analytiker hos SLU Skogsskadecentrum. 

Forskningsprojektet som startade nu i början på 2024 pågår fram till och med 2028 och finansieras bland annat av Formas, SLU Skogsskadecentrum, Södras forskningsstiftelse samt Oskar och Lilli Lamms stiftelse.