Hoppa till huvudinnehåll

SLU Nätverk växtskydd


Det finns 10 sidor som är taggade med SLU Nätverk växtskydd :

Kompost från svampodlingar ger friskare jordgubbar

Kompost från svampodlingar i substrat kan ge bättre förutsättningar för att bekämpa rotsjukdomar hos jordgubbar visar ett nyligen avslutat projekt på SLU i Alnarp. Svampkomposten har en hög halt av

Webinar: Resistensförädling för friska grödor

Webinar: Resistensförädling för friska grödor lena.johnson@slu.se En viktig faktor för att upprätthålla en hög avkastning och konkurrenskraft inom svensk växtproduktion är användandet av grödor med

Många arter försvinner om asken dör

En mängd arter riskerar att försvinna om asken dör ut. I en artikel i Forskning och framsteg beskrivs hoten mot asken och dess betydelse för andra arters överlevnad. Över 450 arter är beroende av

Välkommen till höstens docentföreläsningar vid LTV-fakulteten

mw-red@slu.se Den 6 oktober hålls docentföreläsningar vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Det går att följa föreläsningarna både på plats och via zoom.

Hoppingivande foto

Johanna Witzell har blivit hedersdoktor i Estland. Hennes forskning öppnar dörrar till trädens okända värld. Hedersutmärkelsen ges av Estonian University of Life Sciences i Tartu, med vilket Johanna

Hotande röta i rötterna på tall

Nya resultat visar att nästan all tall hotas av rotröta. Det leder till minskad tillväxt och i värsta fall dör träden. – Problemen är välkända för gran, men tallen ligger lika illa till. Det finns

Plantlink online seminar

Online seminar: Healthier plants with the help of Biologicals? anette.neldestam@slu.se There is a growing demand to reduce many of the chemicals used in agriculture to make production of food and

Innovationspris utdelat

Juryns slutliga vinnare av SLU Alnarp och Sparbankens Skånes Innovationspris 2020 om 100 000 kronor går till Paul Becher och Guillermo Rehermann. Tillväxtpriserna om 25 000 kr vardera tilldelas

Belagd effekt mot snytbaggar

Under flera årtionden har det pågått en intensiv jakt på alternativ till gift mot snytbaggar. Preliminära forskningsresultat visar nu att beläggningsskydd är ett fullgott alternativ. Efter beslutet

Workshop Almedalen 2020

Workshop Almedalen 2020 rebecca.rikner@slu.se SLU, Almedalsveckan, Almedalen 2020, Almedalen, workshop, samarbete Den 30:e januari är det dags för workshop    nr 2. Här kan du pitcha din idé och

Loading…