Hoppa till huvudinnehåll

SLU Nätverk växtskydd


Det finns 9 sidor som är taggade med SLU Nätverk växtskydd :

Agroforestrykonferens

Agroforestrykonferens partnerskapalnarp@slu.se Agroforestry Sverige arrangerar en tredagarskonferens på SLU i Alnarp 2022, där några av landets mest drivande personer inom utvecklingen av svensk

Fascinerande växters dag 2022

Fascinerande växters dag 2022 ida.andersson@slu.se 18 maj är “Fascinerande Växters Dag”. SLU firar dagen tillsammans med Lunds universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet. Foto: https://

Kompost från svampodlingar ger friskare jordgubbar

Kompost från svampodlingar i substrat kan ge bättre förutsättningar för att bekämpa rotsjukdomar hos jordgubbar visar ett nyligen avslutat projekt på SLU i Alnarp. Svampkomposten har en hög halt av

Webinar: Resistensförädling för friska grödor

Webinar: Resistensförädling för friska grödor lena.johnson@slu.se En viktig faktor för att upprätthålla en hög avkastning och konkurrenskraft inom svensk växtproduktion är användandet av grödor med

Många arter försvinner om asken dör

En mängd arter riskerar att försvinna om asken dör ut. I en artikel i Forskning och framsteg beskrivs hoten mot asken och dess betydelse för andra arters överlevnad. Över 450 arter är beroende av

Välkommen till höstens docentföreläsningar vid LTV-fakulteten

mw-red@slu.se Den 6 oktober hålls docentföreläsningar vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Det går att följa föreläsningarna både på plats och via zoom.

Hoppingivande foto

Johanna Witzell har blivit hedersdoktor i Estland. Hennes forskning öppnar dörrar till trädens okända värld. Hedersutmärkelsen ges av Estonian University of Life Sciences i Tartu, med vilket Johanna

Hotande röta i rötterna på tall

Nya resultat visar att nästan all tall hotas av rotröta. Det leder till minskad tillväxt och i värsta fall dör träden. – Problemen är välkända för gran, men tallen ligger lika illa till. Det finns

Loading…