Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Ekologi

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.


Det finns 785 sidor som är taggade med Ekologi:

Örjan Östman, akvatisk ekologi

Örjan Östman är samverkanslektor med fokus på ekosystembaserad fiskeriförvaltning. I min forskning vill jag tillsammans med andra aktörer utveckla framtidens hållbara fiske och nyttjande av akvatiska

poem

Här lägger vi alla dikter som har kommit in i diktutmaningen som pågår från biologiska mångfaldens dag till 12 juni. Tribut till luftakrobat Sommarsynonymt lyssnar jag till primalskriken utanför jag

SITES Röbäcksdalen

SITES Röbäcksdalen

Ekosystemforskning i jordbrukslandskap SITES Röbäcksdalen   SITES är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning. Nätverket sträcker sig över hela Sverige med

Mer om SITES

Generellt så har Röbäcksdalens infrastrukturer utmärkta förutsättningar för undervisning och tillämpade studier av odling av grödor, husdjursforskning, markforskning, klimatstudier, forskning kring

Jägmästarprogrammet 300 hp

Här finns samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera

Musselprojekt

Under de senaste åren har utbredningen av blåmussel- och ostronbankar minskat i Europa. Hur det ser ut i Sverige är dåligt känt. I ett projekt ska SLU och IVL Svenska Miljöinstitutet undersöka

Musselprojekt

Under de senaste åren har utbredningen av blåmussel- och ostronbankar minskat i Europa. Hur det ser ut i Sverige är dåligt känt. I ett projekt ska SLU och IVL Svenska Miljöinstitutet undersöka

Fågelpoesi

Vad betyder fåglarna för dig? Är det någon speciell art som får dig att bli glad, nostalgisk, orolig eller arg? Fåglarna är ständigt närvarande i busken, vid vattenbrynet och i luften men också inom

Rimvydas Vasaitis, skogssjukdomar

Rimvys (Rimvydas) Vasaitis är forskare och fältmykolog vid SLU. Han är expert på skogens hälsa och skogsskydd, mykologi, ekologi och skogsbruk. Mer information finns på den engelska sidan.

Velemir Ninkovic, skadegörare i lantbruket

Velemir Ninkovic är samverkanslektor i integrerat växtskydd med fokus på skadegörare i lantbruket.

Potatissorterare

Vi har såll i 5 mm intervall från 20 mm upp till 75 mm. Vi kan sortera fyra olika storlekar åt gången.

Rensverk för fröer

Till vårt lilla rensverk har vi en uppsjö med olika såll för olika sorters fröer.