SLU-nyhet

Quiz om skogsskador engagerade stort deltagande

Publicerad: 02 juli 2024
Katja Fedrowitz modererar quiz i SLU:s monter på IUFRO 2024

Närmare 50 deltagare trängdes i SLU:s monter under IUFRO för att sätta tänderna i kluriga frågor om skogsskador under programpunkten "It's Quiz o'clock". Aktiviteten anordnades av SLU Skogsskadecentrum och engagerade en stor publik.

Quizet genomfördes under IUFRO som är världens största kongress för forskning och utveckling inom skogsfrågor. Ivriga deltagare försökte svara både rätt och snabbt på frågorna för att avancera i poängställningen. Vilken skadegörare lämnar dessa märken? Hur sprids almsjuka? Och vilka faktorer påverkar spridning av en skogsbrand? Det var några av de frågor som deltagarna fick svara på. Samtidigt fick de lära sig mer om SLU Skogsskadecentrums arbete och om skogsskador i Sverige.

‒ Det är otroligt roligt att quizet blev en sån succé. Jag tror att konceptet med en interaktiv aktivitet var helt rätt väg att gå och livade upp lite bland alla presentationer. Sen är det ju fantastiskt att se hur engagerade de blir i tävlingsmomentet med både hejarop och en smula frustration, säger Theres Svensson, kommunikatör för SLU Skogsskadecentrum.

Session om skogsskador

Intresset var även bra för den session om skogsskador som anordnades av centrets analytiker under fredagen. Ledd av Inka Bohlin och Narayanan Subramanian hölls flera presentationer med skogsskador som gemensam nämnare för en publik på ungefär 55 personer. Några av de saker som berördes under sessionen var utmaningar med klimatförändringar, adaptiv övervakning, att kartlägga förhållanden mellan koncepten motståndskraft och sårbarhet, att dra lärdom av händelser för att undvika eller minska framtida hot, hur fjärranalys och beslutssystem kan användas för att minska skogsskador samt hur forskning och beslutsfattare kan arbeta tillsammans för att hitta vägar framåt. 

‒ Innehållet reflekterade på ett bra sätt det område som vi inom SLU Skogsskadecentrums arbetar inom och jag tycker vi lyckades få en bra variation av talare från olika delar av världen. Det kom många intressanta och bra frågor och jag är nöjd med hur resultatet blev, säger Inka Bohlin analytiker vid SLU Skogsskadecentrum som varit med och satt samman programmet av talare.

Fler aktiviteter

Utöver sessionen och quizet var centrets medarbetare även delaktig i flera exkursioner och aktiviteter som genomfördes under kongressen. Skogsskador återkom och berördes i flera presentationer och på flera håll under kongressen, ofta kopplat till klimatförändring. Däribland i samarbete mellan forskare på SLU och SNS Nordic Forest Research.

Relaterade sidor: