Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Institutionen för människa och samhälle


Det finns 637 sidor som är taggade med Institutionen för människa och samhälle:
Riskbedömningssystem för markpackning

Riskbedömningssystem för markpackning

Projektet fullständiga titel är Implementering av riskbedömningssystem för markpackning - användarnas utvärdering av potentialer och hinder. Från RådNu medverkar forskarna Jenny Höckert och Christina

Nytt om ytor på skolgårdar och förskolegårdar

Hur stor ska en skolgård eller förskolegård vara? Konkurrensen om mark i bebyggd miljö har ofta resulterat i för små ytor för att kunna främja barns hälsosamma utevistelse. Fördjupad kunskap om dessa

Nytt om ytor på skolgårdar och förskolegårdar

Hur stor ska en skolgård eller förskolegård vara? Konkurrensen om mark i bebyggd miljö har ofta resulterat i för små ytor för att kunna främja barns hälsosamma utevistelse. Fördjupad kunskap om dessa

Succé - Skog&Hälsa

Pandemin har ökat allmänhetens intresse för friluftsliv och vistelse i skog och mark, ett intresse som forskare inom SLU Skog och hälsa märker av. Deras digitala inspirationsföreläsningar har följts

Succé - Skog&Hälsa

Pandemin har ökat allmänhetens intresse för friluftsliv och vistelse i skog och mark, ett intresse som forskare inom SLU Skog och hälsa märker av. Deras digitala inspirationsföreläsningar har följts

Bärbar teknologi i forskning om utemiljöns inverkan

SLU avsätter mer än sju miljoner kronor till ett projekt i miljöpsykologi och landskapsarkitektur, kopplat till ny, bärbar teknologi. Med hjälp av till exempel en app i mobiltelefonen, pulsklockor

SLU Landskapsdagar

SLU Landskapsdagar

catherine.kihlstrom@slu.se Ett tillfälle att träffa kollegor som arbetar i landskapsfältet på både Alnarp och Ultuna. Ta del av ett rikt program med inbjudna keynoteföreläsare, seminarier,

SLU Landskapsdagar

SLU Landskapsdagar

catherine.kihlstrom@slu.se Ett tillfälle att träffa kollegor som arbetar i landskapsfältet på både Alnarp och Ultuna. Ta del av ett rikt program med inbjudna keynoteföreläsare, seminarier,

SLU Landskapsdagar i april 2021

Under vårens landskapsdagar bjöds på två intressanta key note speakers – Helena Guttormsdottir och David Thurfjell, som bjöd på mycket reflektion. Tio workshops anordnades också för de över 90

SLU Landskapsdagar i april 2021

Under vårens landskapsdagar bjöds på två intressanta key note speakers – Helena Guttormsdottir och David Thurfjell, som bjöd på mycket reflektion. Tio workshops anordnades också för de över 90

Hållbar konsumtion av frukt och grönsaker

Hållbar konsumtion av frukt och grönsaker

Hållbar konsumtion av frukt och grönsaker futurefood@slu.se Frukt som besprutas, grönsaker som flygs in från fjärran och omogen frukt som inte smakar något. Hur ska vi få en hållbar konsumtion av

SLU Landskap i projekt om leksystem

Hur kan dagens fokus mot ett fåtal attraktiva lekplatser vidgas så att barns lek och rörelse kan ta plats i hela staden? I projektet Commonplay undersöks hur vi kan ställa om till ett decentraliserat

Loading…