Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi


Det finns 392 sidor som är taggade med Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi:
Aktuella projekt

Aktuella projekt

Här presenteras pågående projekt, utredningar och andra engagemang som våra medarbetare deltagit i. Läs till exempel om Sarah Fitz-Koch, en av institutionens doktorander. Hennes spännande forskning

Efterfrågad KCF-bok om företagsledning

Efterfrågad KCF-bok om företagsledning

Nu pågår arbetet med en grundläggande bok om företagsledning. Bra kurslitteratur om området har länge saknats, ekonomiska medel från SLU har gett nya möjligheter. Bokens fem författare arbetar alla

SLU Landskap och Arkitekturakademin bjuder in till dialogforum

SLU Landskap och Arkitekturakademin bjuder in till dialogforum

SLU Landskap, representerat av Lars Johansson och Ingrid Sarlöv Herlin, har tillsammans med Arkitekturakademin, d v s representanter för ledningen av Sveriges fyra arkitekturskolor, KTH, LTH,

SLU Landskap och Arkitekturakademin bjuder in till dialogforum

SLU Landskap och Arkitekturakademin bjuder in till dialogforum

SLU Landskap, representerat av Lars Johansson och Ingrid Sarlöv Herlin, har tillsammans med Arkitekturakademin, d v s representanter för ledningen av Sveriges fyra arkitekturskolor, KTH, LTH,

Dialogforum Gestaltad livsmiljö

Dialogforum Gestaltad livsmiljö

catherine.kihlstrom@slu.se SLU Landskap, Arkitekturakademin och Boverket med riksarkitekt Helena Bjarnegård bjuder in till Dialogforum för Gestaltad livsmiljö. Eventet syftar till att kommunicera

Dialogforum Gestaltad livsmiljö

Dialogforum Gestaltad livsmiljö

catherine.kihlstrom@slu.se SLU Landskap, Arkitekturakademin och Boverket med riksarkitekt Helena Bjarnegård bjuder in till Dialogforum för Gestaltad livsmiljö. Eventet syftar till att kommunicera

Forskar om misslyckande

Erik Hunter på SLU Alnarp spanar efter det onämnbara - de misslyckade projekten som vi egentligen helst vill glömma bort. I ett stort projekt, finansierat av familjen Kamprads stiftelse, vill han

SLU Landskapsdagar i Ultuna 2019

SLU Landskapsdagar i Ultuna 2019

catherine.kihlstrom@slu.se Under de kommande SLU Landskapsdagarna har vi nöjet att presentera Sveriges nya riksarkitekt, Helena Bjarnegård samt två huvudtalare: Tim Gill, oberoende forskare, advokat

Renskötarprojektet

Två av tre renskötare har någon gång skadats i arbetet, det visar en rapport från SLU Alnarp. För första gången uppmärksammas renskötarnas arbetsvillkor, i ett omfattande projekt om arbetsmiljö,

Renskötarprojektet

Två av tre renskötare har någon gång skadats i arbetet, det visar en ny rapport från SLU Alnarp. För första gången uppmärksammas nu renskötarnas arbetsvillkor, i ett omfattande projekt om arbetsmiljö

Renskötarprojektet

Två av tre renskötare har någon gång skadats i arbetet, det visar en ny rapport från SLU Alnarp. För första gången uppmärksammas nu renskötarnas arbetsvillkor, i ett omfattande projekt om arbetsmiljö

PM Ren

Två av tre renskötare har någon gång skadats i arbetet, det visar en ny rapport från SLU Alnarp. För första gången uppmärksammas nu renskötarnas arbetsvillkor, i ett omfattande projekt om arbetsmiljö

Loading…