Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Institutionen för biosystem och teknologi


Det finns 722 sidor som är taggade med Institutionen för biosystem och teknologi:
Djurmiljö och byggnadsfunktion

Djurmiljö och byggnadsfunktion

Kompetensområdet omfattar forskning, samverkan och undervisning om inverkan av teknik och stallmiljö i olika skötselsystem för husdjursproduktion på framför allt djurvälfärden men också med tanke på

Teknologi för animalie- och växtproduktion

Teknologi för animalie- och växtproduktion

Ämnesområdet teknologi omfattar forskning, samverkan och undervisning inom tekniska system inom både jordbruks- och trädgårdsnäringen. Framförallt studeras samspelet mellan djur, växter, miljö och

Forskning

Forskningen kombinerar detaljerade studier av produktionssystemens biologi och teknologi med systemanalyser och ämnesövergripande synteser. Institutionen har en bred kompetensprofil inom

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial 3 oktober! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse

Kontakt

Kontakt

Huvudingången är på Sundsvägen 16 Varuintaget på Växtskyddsvägen 3 fungerar också som ingång. Karta som pdf. Sundsvägen är huvudvägen genom Campus Alnarp och nr. 16 ligger närmast järnvägen. Blå

Om BT

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar interaktionerna mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Hälsan hos svenska ridskolehästar påverkas av inhysningssystem

Hälsan hos svenska ridskolehästar i olika inhysningssystem har undersökts av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet i en tvärvetenskaplig studie. I studien besöktes 16

Hälsan hos svenska ridskolehästar påverkas av inhysningssystem

Hälsan hos svenska ridskolehästar i olika inhysningssystem har undersökts av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet i en tvärvetenskaplig studie. I studien besöktes 16

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial

FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial 3 oktober! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse

En dag i kolets tecken

Kolets betydelse som bärare av energi och lantbrukarens potential som klimatarbetare stod i centrum när Partnerskap Alnarp bjöd in till sedvanlig fältvandring på SITES-försöksplatsen Lönnstorp

FältForsks ämneskommittéer Ogräs, Växtskydd, Jordbearbetning och Odlingssystem

FältForsks ämneskommittéer Ogräs, Växtskydd, Jordbearbetning och Odlingssystem

FältForsks ämneskommittéer Ogräs, Växtskydd, Jordbearbetning och Odlingssystem Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommittéer Ogräs, Växtskydd, Jordbearbetning och

Loading…