Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Institutionen för biosystem och teknologi


Det finns 780 sidor som är taggade med Institutionen för biosystem och teknologi:
Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Forskning

Forskningen kombinerar detaljerade studier av produktionssystemens biologi och teknologi med systemanalyser och ämnesövergripande synteser. Institutionen har en bred kompetensprofil inom

Teknologi och digitalisering för animalie- och växtproduktion

Teknologi och digitalisering för animalie- och växtproduktion

Ämnesområdet Teknologi och digitalisering för animalie- och växtproduktion omfattar forskning, innovation, undervisning och samverkan inom tekniska system för både lantbruks- och trädgårdsområdena.

Teknologi

Teknologi

Pågående projekt proj Tekn p Systemanalys proj Tekn p Digitalisering proj Tekn p Byggnader proj Tekn p Maskiner

Etableringstidpunktens inverkan på sommarmellangrödors markkolsbidrag och ogräsbekämpande egenskaper

Etableringstidpunktens inverkan på sommarmellangrödors markkolsbidrag och ogräsbekämpande egenskaper

Syftet med detta projekt är att öka kunskapen om hur multifunktionella sommarmellangrödor kan integreras i ekologiska växtföljder med grönsaker, potatis och spannmål, för att förbättra

test

test

Test av ny uppdelning

Teachers team at LTV write Policy brief on how to teach agroecology at the university level

Members of the teachers team in the SLU Agroecology MSc program has written a Policy Brief about teaching of Agroecology at the university level with the assistance of agroecologist Shaktima López

Teachers team at LTV write Policy brief on how to teach agroecology at the university level

Members of the teachers team in the SLU Agroecology MSc program has written a Policy Brief about teaching of Agroecology at the university level with the assistance of agroecologist Shaktima López

Loading…