Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Växtbioteknologi

I växtbioteknologi ingår biotekniologi som har applikationer på växter, både inom jordbruk och skogbruk.


Det finns 138 sidor som är taggade med Växtbioteknologi:
Annie Larsson

Annie Larsson

aela0003 Industridoktorand anställd på Lantmännen, Avdelningen för foderkvalitet. Jag jobbar med doktorandprojektet "Grass lignin fingerprinting for improved forages in dairy cow feeding".  

Henrik Böhlenius

Henrik Böhlenius är samverkanslektor i skogsskötsel med poppelodling som forskningsområde.

Henrik Böhlenius

Henrik Böhlenius

bohlenius Henrik Böhlenius är samverkanslektor i skogsskötsel med poppelodling som forskningsområde. All information om Henrik Böhlenius forskning och undervisning finns på den engelska sidan.

Nytt poddavsnitt: Ett krämigt, såsigt, fast ändå stabilt avsnitt om stärkelse

Stärkelse kan användas exempelvis papper, plast och som stabiliserings- och förtjockningsmedel i livsmedel. Stärkelse är också, beroende på hur molekylen ser ut, väldigt hälsosamt. I det här

Nytt poddavsnitt: Ett krämigt, såsigt, fast ändå stabilt avsnitt om stärkelse

Stärkelse kan användas exempelvis papper, plast och som stabiliserings- och förtjockningsmedel i livsmedel. Stärkelse är också, beroende på hur molekylen ser ut, väldigt hälsosamt. I det här

Plattform för växtskydd

Plattform för växtskydd

Växtskyddsrelaterad forskning och undervisning bedrivs vid flera av SLU:s institutioner och fakulteter. Plattform växtskydd finns för att stimulera och stödja samarbeten mellan personal på SLU:s

Stort Wallenberg-anslag till Peter Bozhkov för kartläggning av enzymfamilj som bland annat styr åldrande och celldöd

SLU-professorn Peter Bozhkov ska leda ett forskningsprojekt som har tilldelats över 27 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Forskningen ska handla om metacaspaser, en typ av

Stort Wallenberg-anslag till Peter Bozhkov för kartläggning av enzymfamilj som bland annat styr åldrande och celldöd

SLU-professorn Peter Bozhkov ska leda ett forskningsprojekt som har tilldelats över 27 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Forskningen ska handla om metacaspaser, en typ av

Kurser och kurspaket på avancerad nivå

Kurser och kurspaket på avancerad nivå

Skogsbruk runt Östersjön Är du intresserad av sydsvenskt skogsbruk så ges i Alnarp kurser med inriktning mot sydsvenskt och nordeuropeiskt skogsbruk. Du läser kurserna tillsammans med studenter på

Jägmästarprogrammet 300 hp

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att

dansktavtal

dansktavtal

PlantLink, ett samarbetsnätverk i södra Sverige för växtforskning, och PLEN, institutionen för växt- och miljövetenskap vid Köpenhamns universitet, har tecknat samarbetsavtal. PLEN undervisar och

dansktavtal

dansktavtal

PlantLink, ett samarbetsnätverk i södra Sverige för växtforskning, och PLEN, institutionen för växt- och miljövetenskap vid Köpenhamns universitet, har tecknat samarbetsavtal. PLEN undervisar och