Plant Biology for Sustainable Production - Master´s Programme; antagna fr.o.m. hösten 2023

Publicerad: 23 april 2024

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen.

Utbildningsplan

Fakta

  • Programmet ges på engelska.
  • Det svenska namnet på programmet är masterprogrammet Växtbiologi för hållbar produktion.

Kontaktinformation

Programstudierektor - Plant Biology for Sustainable Production

Ida Lager, Forskare vid Institutionen för växtförädling, SLU Alnarp
Tel: 040-41 5348
Epost: ida.lager@slu.se