Soil, Water and Environment

Publicerad: 02 maj 2024
Jordbruk.  Person studerar grödor. Skördetröska och  traktor på fältet. Fågel, träd. Svartvit tredimensionell bild.

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen.

Gå till hemsidan för programmet på engelska för ytterligare information.

Utbildningsplan


Kontaktinformation

Programstudierektorer - Soil, Water and Environment

Karin Hamnér, forskare

Institutionen för mark och miljö

Karin.Hamner@slu.se, 018-67 12 36

Biträdande PSR

Hanna Friberg, forskare

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

hanna.friberg@slu.se, 018-671876, 070-3931106