Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Markvetenskap

Inom markvetenskap betraktar man marken som en naturresurs. Studierna innefattar markens uppbyggnad och dess kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper. Dessa egenskaper sätts i förhållande till användning och skötsel av jordarna.


Det finns 6 sidor som är taggade med Markvetenskap:
civing-miljovattentek1.png

Soil, Water and Environment

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen. Gå till programsidan på engelska. Relaterade ...

jagmastare1.png

Jägmästarprogrammet

Här finns samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Kursöversikt grundnivå Kursöversikt avancerad nivå Som student ges du möjligheten att nå en yrkesexamen, jägmästarexamen. Genom dina kursval under studietiden kan ...

civing-miljovattentek1.png

Soil and Water Management - Master's Programme

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen. Gå tillprogramsidan på engelska. Relaterade ...

agronom-markvaxt1.png

Agronomprogrammet - mark/växt, för antagna fr.o.m. 2016

Denna information är för dig som antagits till agronomprogrammet - mark/växt 300 hp höstterminen 2016 eller senare. Agronom - mark/växt är från och med ht 2016 omarbetat och omfattar 300 hp istället för 270 hp. Här hittar du ramschema och ...

agronom-markvaxt1.png

Agronomprogrammet - mark/växt, för antagna t.o.m. 2015

Denna information är för dig som antagits till agronomprogrammet - mark/växt höstterminen 2015 eller tidigare. Här hittar du ramscheman, utbildningsplan inklusive examenskrav samt regler kring självständigt arbete för agronomprogrammet - mark/växt ...

TODbesk.jpg

Trädgårdsodlingens dag Alnarp

SLU fyller 40 år som universitet! Kom och fira med oss i Alnarp under en heldag om odling i trädgården och i staden. Ta del av spännande workshops och föredrag, prata med odlarföreningar och ställ frågor till våra forskare. Ta en tur i Alnarpsparken ...