Agronom mark och växt

Publicerad: 30 april 2024

Den här sidan är till för dig som studerar på masterprogrammet Agronom mark och växt.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Utbildningsplan

Du som vill bli agronom

Information om yrkesexamen agronom

Masterprogrammet Agronom mark och växt kan i kombination med kandidatprogrammet Växtodlingsprogrammet möjliggöra att fodringarna för en agronomexamen uppfylls. Målen för agronomexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå agronomexamen framgår i ovan rubrik "utbildningsplan" i enlighet med SLU:s lokala examensordning. 

Agronomen har kvalificerad kompetens om lantbrukssektorn, såväl inom områdena livsmedel som landsbygd och deras roll i samhället och kan bidra till att utveckla sektorns förmåga att försörja samhället med livsmedel och andra varor och tjänster på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Agronomer kombinerar agrar kunskap och akademisk ämneskompetens med relevanta yrkeskompetenser för att kunna arbeta självständigt och i samverkan med andra aktörer, såväl nationellt som internationellt, för kvalificerade tillämpningar inom lantbrukssektorn. Agronomer utbildas inom områdena ekonomi, djur, landsbygdsutveckling, livsmedel eller mark/växt. Kunskap om och systemförståelse av lant- och vattenbrukssektorn och naturresursernas nyttjande för ett hållbart samhälle erhålls genom viss samläsning mellan programmen inom de olika områdena.

Agronom mark och växtodling: Utbildningen ger en bred kunskap och en helhetssyn vad gäller växtproduktionen i lantbruket samt väsentligt fördjupad kunskap i markvetenskap och om växternas biologi och deras interaktioner med andra organismer, marken och den omgivande miljön. Utbildningen till agronom inom växtodling ger en god förståelse för växtproduktion i lantbruket och hur våra naturresurser nyttjas bäst för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar produktion.

Grafiskt ramschema

Det grafiska ramschemat i pdf-format visar kurserna som ingår i programmet i en överskådlig bild.

Planerat ramschema Agronom mark och växt (pdf)

Ramschema läsår 24/25

Årskurs 1

Miljögeokemi

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Marken i odlingen

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Agriculture and Plant/Soil Sciences


Kontaktinformation