Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Det finns 538 sidor som är taggade med Partnerskap Alnarp:
Borgeby Fältdagar 2019

Borgeby Fältdagar 2019

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utemässa med 420 utställare

Partnerskap Alnarp

Partnerskap Alnarp

Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU i Alnarp och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i södra Sverige. Inom Partnerskapet initieras bland annat forsknings- och

En dag i kolets tecken

Kolets betydelse som bärare av energi och lantbrukarens potential som klimatarbetare stod i centrum när Partnerskap Alnarp bjöd in till sedvanlig fältvandring på SITES-försöksplatsen Lönnstorp

Borgeby Fältdagar 2019

Borgeby Fältdagar 2019

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2019 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utemässa med 420 utställare

Dokumentation

Partnerskap Alnarps utskickade nyhetsbrev samt dokumentation från tidigare aktiviteter. Nyhetsbrev Partnerskapsseminarier mm 2019 Partnerskapsseminarier mm 2018 Partnerskapsseminarier mm 2017

En dag i kolets tecken

Kolets betydelse som bärare av energi och lantbrukarens potential som klimatarbetare stod i centrum när Partnerskap Alnarp bjöd in till sedvanlig fältvandring på SITES-försöksplatsen Lönnstorp

Ny sidaFör ett bättre landskap - mer lövträd och effektiv naturvård

För ett bättre landskap - mer lövträd och effektiv naturvård. Det var temat på en exkursion till ekoparken Raslången i gränslandet mellan Skåne och Blekinge, ett par mil från Olofström. Bakom

Ny sidaFör ett bättre landskap - mer lövträd och effektiv naturvård

För ett bättre landskap - mer lövträd och effektiv naturvård. Det var temat på en exkursion till ekoparken Raslången i gränslandet mellan Skåne och Blekinge, ett par mil från Olofström. Bakom

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utmässa med 420 utställare

Mer om Partnerskap Alnarp

SLU Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU Alnarp och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer inom områdena jord, skog och trädgård. Syftet är att stärka jord-, skog-

Är Precisionsodling lönsamt i maltkorn

SLU Alnarp har startat ett försök på Alnarps Egendom där vi under 2019 på ett fält med ojämna jordartsförhållanden undersöker om precisionsodling är lönsamt. Här vi ska studera om maltkorn odlat med

Är Precisionsodling lönsamt i maltkorn

SLU Alnarp har startat ett försök på Alnarps Egendom där vi under 2019 på ett fält med ojämna jordartsförhållanden undersöker om precisionsodling är lönsamt. Här vi ska studera om maltkorn odlat med

Loading…