Hoppa till huvudinnehåll

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)


Det finns 112 sidor som är taggade med LTV-fakulteten:

Allmänning som urbant rum

Alla gator och stråk, oavsett om de är gröna eller ej, som inte är privata kan kallas urbana allmänningar. Men varför finns det så många gatuplanerare men väldigt få cykelplanerare och inga som helst

SLU på Borgeby fältdagar

SLU på Borgeby fältdagar johanna.grundstrom@slu.se 26 och 27 juni är det dags för Borgeby fältdagar och SLU finns som vanligt på plats, i år på temat Framtidens lantbruk finns runt omkring dig.

Var med och tävla!

Det sjuder av aktivitet i designtävlingen för studenter som handlar om att formge en ny askgravlund i Norrköping. Frågorna om tävlingen strömmar just nu in till SLU Tankesmedjan Movium. Är du med?

Implementering av grönstruktur går långsamt

Det saknas ramverk kring implementering av grön infrastruktur, därför går det långsamt framåt i Skåne, visar resultaten av ett Movium Partnerskapsprojekt. Detta trots att behovet av grönska är stort,

Urbant liv i fokus på Larkdagen 2024

Den 15 mars är det dags för Larkdagen 2024. SLU Tankesmedjan Moviums Titti Olsson pratar med huvudansvarige Viktor Adolfsson. Hej Viktor Adolfsson! Berätta om årets tema! – Temat för Larkdagen på

Publika parker och MODIGA stadsrum

parvin.mazandarani@slu.se Den gröna omställningen i alla dess aspekter kräver många svåra och modiga beslut. Nu planerar vi för årets konferens på temat "Publika parker och MODIGA stadsrum" 2024.

Metod för barns deltagande analyseras

Barnkonventionen slår fast att barn har rätt att bli hörda i alla frågor som rör dem. Hur kan detta ske när det gäller stadsutvecklingsfrågor? Nu startar ett nytt Movium Partnerskapsprojekt ”Min

Cykelvänliga miljöer– vad är det?

Daniel Valentini är på väg att disputera och ska dessutom starta upp ett nytt projekt inom Movium Partnerskap. Lina Berglund-Snodgrass har pratat med honom om varför det är viktigt att inkludera

Modiga stadsrum kräver radikala förändringar

Marco te Brömmelstroet, professur i Urban Mobility Futures vid universitetet i Amsterdam, är en av huvudtalarna på konferensen Publika parker och stadsrum den 18 april i Lund med temat modiga

Larkdagen 2024

catherine.kihlstrom@slu.se Välkomna till en av Sveriges största branschdagar inom landskapsarkitektur! Alla är välkomna - såväl intresserade, studerande som praktiserande landskapsarkitekter.   Mer

Urbana mikrolabb för inkluderande naturbaserade lösningar

Nytt europeiskt forskningsprojekt vid SLU ska vidareutveckla befintliga naturbaserade lösningar i urbana områden genom samskapande, småskaliga och lokala initiativ. Hej Thomas Randrup, Hanna Fors och

Våga fatta modiga beslut!

Modiga stadsrum är temat för SLU Tankesmedjan Moviums årliga konferens Publika parker och stadsrum. Vad är ett modigt stadsrum? Jo, ett offentligt rum vars gestaltning är resultatet av ett djärvt

Loading…