Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning


Det finns 579 sidor som är taggade med Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning:

Nytt om ytor på skolgårdar och förskolegårdar

Hur stor ska en skolgård eller förskolegård vara? Konkurrensen om mark i bebyggd miljö har ofta resulterat i för små ytor för att kunna främja barns hälsosamma utevistelse. Fördjupad kunskap om dessa

Nytt om ytor på skolgårdar och förskolegårdar

Hur stor ska en skolgård eller förskolegård vara? Konkurrensen om mark i bebyggd miljö har ofta resulterat i för små ytor för att kunna främja barns hälsosamma utevistelse. Fördjupad kunskap om dessa

Vi släpper Tidskriften STAD 33!

Vi släpper Tidskriften STAD 33!

Vi släpper Tidskriften STAD 33! parvin.mazandarani@slu.se STAD nr 33 – en hel tidning om träd! Vi kallar temat "Livets jublande krona – om trädet som kyrka, som blomsteräng och räddare i nöden".

Said Nuhu disp

Said Nuhu disp

“Rethinking land access governance in Global South Cities : understanding the dynamics and contentions of land access processes and governance mechanisms in peri-urban areas of Dar es Salaam,

Vi släpper Tidskriften STAD 33!

Vi släpper Tidskriften STAD 33!

Vi släpper Tidskriften STAD 33! parvin.mazandarani@slu.se STAD nr 33 – en hel tidning om träd! Vi kallar temat "Livets jublande krona – om trädet som kyrka, som blomsteräng och räddare i nöden".

Jobba hos oss

Jobba hos oss

Här kan ni läsa mer om anställningar hos oss på Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF). Universitetslektor i landskapsarkitektur, inriktning mot urban miljö, med

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, LAPF

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, LAPF

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF) är den största miljön i Sverige för yrkesförberedande akademisk utbildning och forskning inom landskapsarkitektur i vid mening

Bärbar teknologi i forskning om utemiljöns inverkan

SLU avsätter mer än sju miljoner kronor till ett projekt i miljöpsykologi och landskapsarkitektur, kopplat till ny, bärbar teknologi. Med hjälp av till exempel en app i mobiltelefonen, pulsklockor

BSSC

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen och lär dig mer eller delta i digitala evenemang. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget.

SLU Landskapsdagar

SLU Landskapsdagar

catherine.kihlstrom@slu.se Ett tillfälle att träffa kollegor som arbetar i landskapsfältet på både Alnarp och Ultuna. Ta del av ett rikt program med inbjudna keynoteföreläsare, seminarier,

SLU Landskapsdagar

SLU Landskapsdagar

catherine.kihlstrom@slu.se Ett tillfälle att träffa kollegor som arbetar i landskapsfältet på både Alnarp och Ultuna. Ta del av ett rikt program med inbjudna keynoteföreläsare, seminarier,

SLU Landskapsdagar i april 2021

Under vårens landskapsdagar bjöds på två intressanta key note speakers – Helena Guttormsdottir och David Thurfjell, som bjöd på mycket reflektion. Tio workshops anordnades också för de över 90

Loading…