Hoppa till huvudinnehåll

Klimatförändringar


Det finns 5 sidor som är taggade med Klimatförändringar:

Seniora miljöanalysspecialister föreläser 2023

I nobelveckan kan du lyssna på öppna föreläsningar med två av SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister: Mattias Sköld och Mattias Lundblad. Lär dig mer om marint områdesskydd och om arbetet bakom

SMAS 2023 kalender

Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister 2023 ann-katrin.hallin@slu.se Den 6 december 2023 håller SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister öppna och populärvetenskapliga

Tree selection for a sustainable urban forest in future climates

Tree selection for a sustainable urban forest in future climates hanna.weiber.post@slu.se Vårt föränderliga klimat har satt ett nytt strålkastarljus på trädens betydelse och eftersom fler människor

Alnarpskonferensen 2024

Alnarpskonferensen 2024 - biologisk mångfald i jord- och skogsbruk johanna.grundstrom@slu.se Årets tema för Alnarpskonferensen är biologisk mångfald i jord- och skogsbruk. Hur står den biologiska

Föreläsning av Keith Paustian, innehavare av H.M. Konungens professur i miljövetenskap

Föreläsning av Keith Paustian, innehavare av H.M. Konungens professur i miljövetenskap David.Stephansson@slu.se Välkommen till en föreläsning med professor Keith Paustian, innehavare av H.M.

Loading…