Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap


Det finns 613 sidor som är taggade med Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap:
FRAS dag

FRAS dag

Fras dag Desiree.Mattsson@slu.se Den 27 - 28 Mars kommer aktörer inom FRAS projektet träffas för interna möten och uppföljning i Alnarp. Under dessa dagar kommer Styrgruppen, Ledningsgruppen,

Seminarium Igor Drobyshev

Seminarium Igor Drobyshev

Seminarium Igor Drobyshev Desiree.Mattsson@slu.se Välkommen till ett seminarium med Igor Drobyshev, forskare på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap. Seminariet ges på engelska med titeln  "

Seminarium Kristina Blennow

Seminarium Kristina Blennow

Seminarium Kristina Blennow Desiree.Mattsson@slu.se Välkommen till ett seminarium med Professor Kristina Blennow. Professor Kristina Blennow, tidigare kollega på Institutionen för sydsvensk

Seminarium Igor Drobyshev

Seminarium Igor Drobyshev

Seminarium Igor Drobyshev Desiree.Mattsson@slu.se Välkommen till ett seminarium med Igor Drobyshev, forskare på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap. Seminariet ges på engelska med titeln  "

Seminarium Igor Drobyshev

Seminarium Igor Drobyshev

Seminarium Igor Drobyshev Desiree.Mattsson@slu.se Välkommen till ett seminarium med Igor Drobyshev, forskare på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap. Seminariet ges på engelska med titeln  "

Årsberättelse 2018-Skog Alnarp

Ett bra år 2018 för Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp. Under förra året publicerade forskarna på institutionen drygt 70 expertgranskade vetenskapliga artiklar. Det är i nivå med

Inbjudan exkursion 2019

Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap bjuder in till en exkursion den 10e juni. Temat för dagen är "För ett bättre landskap - mer lövträd och effektiv naturvård". Då presenteras

Nya filmer om blandskog

Fyra SLU doktorander har delat sina erfarenheter av skillnader mellan gran och tall, och om blandskog i två nya filmer på Skogskunskap. Lisa Petersson, Oscar Nilsson och Martin Goude är allihop

Nya filmer om blandskog

Fyra SLU doktorander har delat sina erfarenheter av skillnader mellan gran och tall, och om blandskog i två nya filmer på Skogskunskap. Lisa Petersson, Oscar Nilsson och Martin Goude är allihop

Nya filmer om blandskog

Fyra SLU doktorander har delat sina erfarenheter av skillnader mellan gran och tall, och om blandskog i två nya filmer på Skogskunskap. Lisa Petersson, Oscar Nilsson och Martin Goude är allihop

BECFOR Exkursion 20190619

BECFOR Exkursion 20190619

Exkursion med forskarskolan BECFOR den 19 juni 2019 gustaf.egnell@slu.se Exkursionen, som går till Kulbäckslidens försökspark, Vindeln, är en del av forskarskolan BECFORs satsning på ökad

BECFOR Exkursion 20190619

BECFOR Exkursion 20190619

Exkursion med forskarskolan BECFOR den 19 juni 2019 gustaf.egnell@slu.se Exkursionen, som går till Kulbäckslidens försökspark, Vindeln, är en del av forskarskolan BECFORs satsning på ökad