16 maj

Zoom, Online

Urban Forests: Survey your moves

seminarier, workshops |
Text på bild: Survey your moves – with focus on urban green spaces.

Hur viktiga är urbana skogar för fysisk aktivitet och människors hälsa? Vad kan vi lära oss av hundägare? Klara Smedberg, doktorand vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, undersöker sambanden mellan urbana skogar, hälsa och stadsplanering, samt hundägande ur ett One Health-perspektiv. Välkommen till ett tvärvetenskapligt webbinarium!

Klara Smedberg är doktorand och universitetsadjunkt vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, samt legitimerad veterinär. Enkätstudien 'Survey your moves – with focus on urban green spaces' är en del av hennes doktorandprojekt "U Can Move", där forskargruppen studerar hälsoeffekter av gemensam hund-hundägares fysiska aktivitet ur ett One Health-perspektiv.

Tidigare forskning har visat minskad risk för hjärt-kärlsjukdom hos hundägare, men orsakerna bakom detta är inte helt klarlagda. Är det för att hunden ger socialt stöd och minskar stressen hos sin ägare? Eller för att hundägare är mer fysiskt aktiva än människor utan hund, och spenderar mer tid utomhus? Enkätstudien Survey your moves – med fokus på urbana grönytor kartlägger livsstilsvanor, hälsa och välbefinnande hos svenska hundägare och deras hundar, i syfte att ta reda på mer om hälsovinster förknippade med hundägande och vikten av urbana grönområden för vanor av fysisk aktivitet hos hundägare.

Fakta

Tid: 2024-05-16 15:00 - 16:00
Ort: Online
Lokal: Zoom
Arrangör: SLU Urban Futures och Future Forests
Mer information:

Språk: Engelska

Om webbinariet

Serien om Tätortsnära skogar arrangeras av SLU Urban Futures och SLU Future Forests för att belysa olika aspekter och möjligheter för fortsatt forskning om skogar i tätortsnära miljöer.

  • Vänligen observera att webbinariet kommer att spelas in. Om du inte vill identifieras, stäng av din kamera och ta bort ditt namn från fönstret.
  • Ha mikrofonen avstängd när du inte deltar.

Tidigare inspelade webbinarier

Se de senaste inspelade presentationer i serien på SLU Play.

Arrangörer

SLU Urban Futures är en strategisk plattform med syfte att utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Future Forests är en plattform för tvärvetenskaplig skogsforskning, samverkan och forskningskommunikation. Programmet är ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Kontaktinformation