Hoppa till huvudinnehåll

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures – Framtidens Städer - är en av fyra framtidsplattformar vid SLU. Plattformens verksamhet kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv, som bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer. Förmågan att arbeta med komplexa vetenskapliga frågeställningar med detta angreppssätt är något som gör framtidsplattformarnas verksamhet unik.


Det finns 137 sidor som är taggade med SLU Urban Futures:

Mellan-rummet

Den 22 april startar ’Mellan-rummet’, en 72h-utlysning som efterfrågar en rumslig installation på Hedmanska gården i Malmö, främst riktad till nyexaminerade arkitekter inom byggnad, inredning,

Studentdesigntävlingen 2024 är snart i mål!

Den 10:e april var sista dagen för inlämning av bidrag, och hela 12 talangfulla studenter har skickat in sina kreativa förslag till SLU Tankesmedjan Movium. Nu är det snart dags för jurymötet där tre

Utveckling av miljöövervakningsprogram för den urbana miljön

SLU Tankesmedjan Movium koordinerar SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö. Under ledning av professor Thomas Randrup har ett arbete påbörjats för att utveckla ett långsiktigt

SLU forskare kommenterar europeisk klimatriskbedömning

Den Europeiska miljöbyrån publicerade nyligen en europeisk klimatriskbedömning som nedslående konstaterar att EU:s politik och anpassningsåtgärder inte håller jämna steg med de snabbt växande

Nya former av samverkan och lärande testas i Malmö

På platsen Botildenborg, som ligger i randen till Rosengård i Malmö, driver Stiftelsen Botildenborg en gård och mötesplats, där stadsodling kombineras med sociala aktiviteter, såsom arbets- och

Studentdesigntävlingen i Umeå är nu öppen

Nu är studentdesigntävlingen, som SLU Urban Futures arrangerar i samarbete med Umeå kommun, öppen. Studenter inom området landskapsarkitektur och hållbar stadsutveckling har nu möjlighet att utforma

Emily Wade vill landskapsanpassa infrastruktur

Emily Wade har en adjungerad professorstjänst på SLU som är finansierad av Trafikverket. Hej Emily! Berätta, vad innebär ditt uppdrag? – Mitt uppdrag handlar om att synliggöra arkitekturens roll i

Varje rörelse räknas!

parvin.mazandarani@slu.se Hur kan vi vända trenden mot alltmer stillasittande barn och unga? Den 11 april 9.00 - 12.00 arrangeras seminariet Hur får vi barn och unga att röra sig mera i vardagen?

Högt spel om grönare städer

Måndagen den 25 mars skulle EU:s miljöministrar haft slutomröstning om Naturrestaureringslagen men Ungerns sena beslut om att dra tillbaka sitt stöd för förslaget innebär att lagens framtid är osäker

Gröna tak-institutet pausas tills vidare

Tobias Emilsson är forskare på SLU och har arbetat med gröna tak sedan 2001. Han startade sin forskning på gröna tak på just den anläggning som Scandinavian Green Roof Institute har drivit i över 20

Vad gör ett landskap?

SLU Tankesmedjan Moviums Titti Olsson har sett utställningen Landskapets anatomi på Larkdagen, och reflekterar över landskapet, hur vi förhåller oss till det och formar det. Och vad gör landskapet?

Variation av miljöer behövs för hälsa

Anna Sunding är doktorand på SLU Landskap och har tillsammans med flera kollegor på SLU nyligen publicerat en studie i den vetenskapliga tidskriften Cities om hur sambandet mellan hälsa och grönytor

Loading…