Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Institutionen för stad och land


Det finns 560 sidor som är taggade med Institutionen för stad och land:

Sweatshops

Projektet undersöker genomförandet av hybrid global styrning av den thailändska fiskeindustrin med fokus på arbetsförhållanden. Bakgrund Den thailändska fiskeindustrin har under de senaste åren

Miljoner från Energimyndigheten

Energimyndigheten har beslutat tilldela 4.7 miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid SLU om lokala solelgemenskaper i Sverige. Projekt ska undersöka förutsättningarna för lokala

Digital träff limniska nätverket

Digital träff limniska nätverket

Digital träff limniska nätverket: Biologisk mångfald i sjöar och vattendrag cnv@slu.se Ett friskt vattendrag har en hög biologisk mångfald. Vilka arter signalerar ett friskt vattendrag? Hur kan vi

Miljoner från Energimyndigheten

Energimyndigheten har beslutat tilldela 4.7 miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid SLU om lokala solelgemenskaper i Sverige. Projekt ska undersöka förutsättningarna för lokala

Styrning och rättvisa

Syftet med projektet är att utveckla en vision för en integrerad och socialt accepterad styrning mot ett fossilfritt välfärdssamhälle. Åtgärder för att begränsa klimatförändringarna är fångade i ett

Balansera planering

Detta forskningsprojekt utvecklar både teoretiskt orienterad och praktiskt tillämplig kunskap om innovativa medborgardialog processer för att hantera brådskande hållbarhetsutmaningar. Bakgrund Många

ReaD-FIRE

Hur kan vi tolka, förstå och bemöta konsekvenserna av när landskap drastiskt förändas? ReaD-FIRE är ett projekt som syftar till att öka förståelsen för just dessa komplexa interaktioner mellan

Izabel Nordlund

Izabel Nordlund

Forskningsassistent vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling. Jag är forskningsassistent på avdelningen för landsbygdsutveckling. Mina arbetsuppgifter varierar i hög

Kristofer Jupiter disp

Kristofer Jupiter disp

The function of open fields - Agriculture in early modern Sweden eva.andersson.bjorkman@slu.se Kristofer Jupiter försvarar sin avhandling "The function of open fields - Agriculture in early modern

Registreringen till SLU Landskapsdag är nu öppen!

Registreringen till SLU Landskapsdag den 16 september (online-event) är nu öppen. Vi är glada att välkomna höstens huvudtalare landskapsarkitekt Emily Wade. Sista anmälningsdag är den 14 september .

SLU Landskapsdag 2020

SLU Landskapsdag 2020

catherine.kihlstrom@slu.se Registreringen för SLU Landskapsdag [online-evenemang] är nu öppen! Emily Wade Vi är glada att välkomna höstens huvudtalare: Landskapsarkitekt Emily Wade * Sista

Helena Eriksson

Helena Eriksson

Jag arbetar som miljörådgivare vid Sidas Helpdesk för Miljö och Klimat som syftar till att bidra till ökad integrering av miljö- och klimatperspektiv i alla sektorer och länder inom det svenska

Loading…