Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av SLU:s verksamhet. Vi har t.ex. särskilda samverkanslektorer och ett eget innovationsbolag, SLU Holding. Här listas webbsidor som har med samverkan och innovation att göra.


Det finns 1252 sidor som är taggade med Samverkan:

Använd hela växten- nya processade produkter från kålväxter

Ett sätt att öka konsumtionen av grönsaker kan vara att använda hela kålväxten som ingrediens i andra livsmedel. Denna studie beskriver möjligheten att framställa nya torkade produkter från

Mindre förluster, bättre kvalitet i ekologisk äppelodling

Undersökningen visar på hur man i ekologisk äppelodling kan öka skörden av äpplen. Svampsjukdomar leder ofta till kraftigt reducerad produktivitet i ekologisk odling jämfört med IP-odling. Det beror

Mindre förluster, bättre kvalitet i ekologisk äppelodling

Undersökningen visar på hur man i ekologisk äppelodling kan öka skörden av äpplen. Svampsjukdomar leder ofta till kraftigt reducerad produktivitet i ekologisk odling jämfört med IP-odling. Det beror

Använd hela växten- nya processade produkter från kålväxter

Ett sätt att öka konsumtionen av grönsaker kan vara att använda hela kålväxten som ingrediens i andra livsmedel. Denna studie beskriver möjligheten att framställa nya torkade produkter från

Spelet om nyckelbiotoperna

Spelet om nyckelbiotoperna

När är en samverkansprocess ett fungerande sätt att hantera en naturresurskonflikt? Future Forests forskare har följt ett antal processer. Det senaste exemplet handlar om samverkansprocessen kring

Spelet om nyckelbiotoperna

Spelet om nyckelbiotoperna

När är en samverkansprocess ett fungerande sätt att hantera en naturresurskonflikt? Future Forests forskare har följt ett antal processer. Det senaste exemplet handlar om samverkansprocessen kring

Sharing_Cities_Summit_report

Sharing Cities Sweden anordnade Sharing Cities Summit med syfte att förena aktörer inom Sharing Cities Alliance (SCA) i Lund i oktober 2019. Målet var att dela erfarenheter och idéer kring temat

Sharing_Cities_Summit_report

Sharing Cities Sweden anordnade Sharing Cities Summit med syfte att förena aktörer inom Sharing Cities Alliance (SCA) i Lund i oktober 2019. Målet var att dela erfarenheter och idéer kring temat

Sharing_Cities_Summit_report

Sharing Cities Sweden anordnade Sharing Cities Summit med syfte att förena aktörer inom Sharing Cities Alliance (SCA) i Lund i oktober 2019. Målet var att dela erfarenheter och idéer kring temat

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Field bites - avsnitt 2

I det här avsnittet intervjuar Olli två studenter från SLU:s masterprogram Skötsel av vilt- och fiskpopulationer om deras examensarbeten. Maja Widell och Daniel Gambra Caravantes är masterstudenter

Podcast Wild research bites

Podcast Wild research bites

En podcast om forskning, utbildning och aktuella skogsrelaterade ämnen. Ledd av två doktorander från Institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU, Umeå.

Loading…