Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av SLU:s verksamhet. Vi har t.ex. särskilda samverkanslektorer och ett eget innovationsbolag, SLU Holding. Här listas webbsidor som har med samverkan och innovation att göra.


Det finns 84 sidor som är taggade med Samverkan:

Allmänning som urbant rum

Alla gator och stråk, oavsett om de är gröna eller ej, som inte är privata kan kallas urbana allmänningar. Men varför finns det så många gatuplanerare men väldigt få cykelplanerare och inga som helst

Var med och tävla!

Det sjuder av aktivitet i designtävlingen för studenter som handlar om att formge en ny askgravlund i Norrköping. Frågorna om tävlingen strömmar just nu in till SLU Tankesmedjan Movium. Är du med?

Implementering av grönstruktur går långsamt

Det saknas ramverk kring implementering av grön infrastruktur, därför går det långsamt framåt i Skåne, visar resultaten av ett Movium Partnerskapsprojekt. Detta trots att behovet av grönska är stort,

Publika parker och MODIGA stadsrum

parvin.mazandarani@slu.se Den gröna omställningen i alla dess aspekter kräver många svåra och modiga beslut. Nu planerar vi för årets konferens på temat "Publika parker och MODIGA stadsrum" 2024.

Metod för barns deltagande analyseras

Barnkonventionen slår fast att barn har rätt att bli hörda i alla frågor som rör dem. Hur kan detta ske när det gäller stadsutvecklingsfrågor? Nu startar ett nytt Movium Partnerskapsprojekt ”Min

Cykelvänliga miljöer– vad är det?

Daniel Valentini är på väg att disputera och ska dessutom starta upp ett nytt projekt inom Movium Partnerskap. Lina Berglund-Snodgrass har pratat med honom om varför det är viktigt att inkludera

Modiga stadsrum kräver radikala förändringar

Marco te Brömmelstroet, professur i Urban Mobility Futures vid universitetet i Amsterdam, är en av huvudtalarna på konferensen Publika parker och stadsrum den 18 april i Lund med temat modiga

Våga fatta modiga beslut!

Modiga stadsrum är temat för SLU Tankesmedjan Moviums årliga konferens Publika parker och stadsrum. Vad är ett modigt stadsrum? Jo, ett offentligt rum vars gestaltning är resultatet av ett djärvt

På väg mot Borås

Hur lyder berättelserna om Borås? Hur utvecklas de offentliga rummen? Vi gör STAD i fyra väderstreck och nu är det dags att bege sig västerut för Stad i väst – Borås , staden som är känd som

Den bästa hubben

För den som söker bra alternativ för att minska bilismen finns tips i ny katalog. Mobilitethubbar är en urban trend – en lösning som kan skapa och utveckla bättre stadsmiljöer. Men vad är egentligen

Återskapad plats – en lund i Lunden

parvin.mazandarani@slu.se SLU Tankesmedjan Movium, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF) och Sveriges Stenindustriförbund bjuder in studerande vid SLU:s program för landskapsarkitektur,

Mer blommor till folket!

Hur ska man komponera växtsamhällen som passar på platser där skötselnivån är låg, som gaturum och refuger? Det är miljöer som kan bli vackra blickfång för många. Perennerna står nu i fokus för ett

Loading…