Management of Fish and Wildlife Populations Master´s programme

Publicerad: 29 mars 2019
skogsmastare_600x600.png

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen.

Tillgodoräknande

Om du tidigare har studerat vid ett annat lärosäte eller läst kurser vid SLU som inte är programkopplade till ditt program kan det finnas möjlighet för dig att tillgodoräkna dig dessa kurser i din examen. Du hittar mer information och ansökningshandling på studentwebbens sidor om examen .

Examen

Examensbeviset är ett intyg på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor till en viss nivå. När du anser att du är klar med dina studier och vill ta ut examen måste du själv ansöka om en sådan. Kurser som ska ingå i examen måste vara helt avslutade och inrapporterade i Ladok. Mer information om hur du ansöker hittar du här.

Master thesis

You find instructions and guidelines for your master tesis work,  including forms for registration, work plan and grading cittieria in the compendium for thesis work for education at the faculty of Forest Sciences, SLU.

Nya rutiner för omtenta/omprov

Datum för omprov/omtentamen

Från läsåret 18/19 införs en ny rutin för omtentamen, med löpande examinationstillfällen under terminstiderna. Rutinen ersätter det tidigare systemet med generella omtentatillfällen vid terminsslut. Du hittar de nya datumen för aktuellt läsår här och nedan:


Följande datum ska omprov hållas lå 18/19:

Tabell 1: Datum för omprov läsåret 18/19.
Kurser i läsperiod (läsår) Omprov 1 Omprov 2

Period 4 (17/18)

1 september 2018 10 oktober 2018
Period 1 (18/19) 12 december 2018 27 februari 2019

Period 2 (18/19)

27 februari 2019

8 maj 2019
Period 3 (18/19) 8 maj 2019 15 juni 2019
Period 4A (18/19) 15 juni 2019 9 oktober 2019
Period 4B (18/19)

31 augusti 2019

9 oktober 2019

Så funkar det

I det nya systemet ges omprov utifrån kursens placering i läsperiod. För en kurs ges normalt tre examinationstillfällen per läsår, en ordinarie tentamen inom kurstiden, ett första omprov och ett andra omprov. Första omprov infaller den 6:e onsdagen i läsperioden efter kurstillfället och ett andra omprov den 6:e onsdagen i den därpå följande läsperioden. Dessa omprov förläggs till onsdagseftermiddagar. Datum för omprov meddelas på SLU-webben tillsammans med terminstider och andra viktiga datum.

Därtill förläggs ett omprovtillfälle strax efter vårterminens slut och ett till strax innan höstterminens start för att fånga upp studenter från period 3 och 4A respektive 4B som behöver göra omprov. Dessa omprov förläggs till lördagar med start kl 9.00.

Under en övergångsperiod kommer omprovtillfället i juni även att fungera som generellt omprovtillfälle för de studenter som behöver tentera kurser som inte naturligt fasar in i den nya modellen, främst äldre kurser.

Vid kursstart meddelas tid för ordinarie tentamina och första och andra omprov enligt beslutade datum. Från höstterminen 2018 är det obligatoriskt att anmäla sig till examination. På studentwebben visas vilka omprov som är öppna för anmälan (ibland meddelar kursledaren på annat sätt). Studenten kan anmäla sig till omprov fram till 10 vardagar före provtillfället.


Kontaktinformation

Programstudierektor Management of fish and wildlife population: 

John P. Ball, Universitetslektor  
Institutionen för vilt, fisk och miljö
John.Ball@slu.se +46-90-786 84 18

Maria Sterner
Utbildningshandläggare
Fakulteten för skogsvetenskap, kansliet
maria.sterner@slu.se, 018 67 10 00 vxl. 

Sidansvarig: gunnel.eriksson@slu.se