Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Skogshushållning

Skogshushållning eller skogsbruk är nyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.


Det finns 425 sidor som är taggade med Skogshushållning:

Kan Sveriges naturvårdsinsatser hålla jämna steg med skogsbruket?

En skogspolitisk debatt pågår i Sverige om en framtida ytterligare intensifiering av skogsbruket. Nuvarande skogspolitik anger att produktions- och miljöaspekter ska väga lika och frågan är hur en

Kan Sveriges naturvårdsinsatser hålla jämna steg med skogsbruket?

En skogspolitisk debatt pågår i Sverige om en framtida ytterligare intensifiering av skogsbruket. Nuvarande skogspolitik anger att produktions- och miljöaspekter ska väga lika och frågan är hur en

Spelet om nyckelbiotoperna

Spelet om nyckelbiotoperna

När är en samverkansprocess ett fungerande sätt att hantera en naturresurskonflikt? Future Forests forskare har följt ett antal processer. Det senaste exemplet handlar om samverkansprocessen kring

Spelet om nyckelbiotoperna

Spelet om nyckelbiotoperna

När är en samverkansprocess ett fungerande sätt att hantera en naturresurskonflikt? Future Forests forskare har följt ett antal processer. Det senaste exemplet handlar om samverkansprocessen kring

Tema Hyggesfritt: Här är monokulturer bannlysta

Efter en lång tradition av monokulturer av tall, gran, bok och ek ställer statsskogsbruket i tyska delstaten Niedersachsen om till blandskogar. Omställningen har pågått i 25 år och anledningen var

Tema Hyggesfritt: Som i Tyskland, fast i Sverige

På Tönnersjöhedens försökspark i Halland bedriver SLU ett försök med skogsbruk utan hyggen. Och precis som i norra Tyskland är det diametern som styr när träden är mogna för avverkning. Vi befinner

Tema Hyggesfritt: Som i Tyskland, fast i Sverige

På Tönnersjöhedens försökspark i Halland bedriver SLU ett försök med skogsbruk utan hyggen. Och precis som i norra Tyskland är det diametern som styr när träden är mogna för avverkning. Vi befinner

Tema Hyggesfritt: Här är monokulturer bannlysta

Efter en lång tradition av monokulturer av tall, gran, bok och ek ställer statsskogsbruket i tyska delstaten Niedersachsen om till blandskogar. Omställningen har pågått i 25 år och anledningen var

Riksskogstaxeringen

Riksskogstaxeringen

Om Riksskogstaxeringen 96 års erfarenhet och data från inventeringar i skog och mark Riksskogstaxeringens främsta syfte är att beskriva tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Uppgifterna

Miljöanalys

Miljöanalys

Fortlöpande miljöanalys (FOMA) är en av SLU:s verksamhetsgrenar, vid sidan av forskning och utbildning. Det är ett regeringsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Fakulteten

Barents Forest Forum 2019

Barents Forest Forum 2019

The Barents region in a biobased future 15-17 oktober, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå Vi samlar all uppdaterad information som program, registrering och resa hit på den engelska sidan, klicka

Euroforester

Det här masterprogrammet är ett förstahandsval för dig som är intresserad av hållbar förvaltning av skogens resurser och mångfald i ett internationellt perspektiv. Skogarnas roll för olika

Loading…