Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Skogshushållning

Skogshushållning eller skogsbruk är nyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.


Det finns 367 sidor som är taggade med Skogshushållning:

Forest Ecology and Sustainable Management

Trycket på världens skogar ökar. Fler och fler produkter är träbaserade och skogar bidrar med många ekosystemtjänster. De spelar en nyckelroll i vår nya biobaserade ekonomi. På masterprogrammet i

Ylva Melin

Ylva Melin

Ylva Melin CV SLU yme Jag jobbar som projektledare för ett forskningsprojekt som undersöker miljökonsekvenser av ökat uttag av skogliga biobränslen i Västerbotten och är även informations- och

Dianne Staal Wästerlund

Dianne Staal Wästerlund

diwa Jag undervisar på jägmästarprogrammet i organisation och ledarskap samt ergonomi. Forskningen jag jobbar med handlar framförallt om utvecklingen/förändringar bland privatskogsägare, framförallt

Håkan Olsson

Håkan Olsson

fjaho Ledamot av Geodatarådet, utsedd av regeringen som representant för universitet och högskolesektorn.  Medlem i strygruppen för den nya nationella laserskanning. Landskapsarkitekt SLU, 1982. 

Ecology and Society, ECOS

Ecology and Society, ECOS

Ecology and Society A research school in collaboration between the Department of Forest Economics and the Department of Fish, Wildlife and Environmental Sciences

Seminars

ECOS arrange two seminars each year. The fall seminar is open to anyone that is affiliated to ECOS directed to supervisors and PhD students. At this seminar we discuss research questions, invite

Program & Projekt

Här följer en sammanställning av andra långsiktiga program och större projekt som pågår vid institutionen. Skogliga Hållbarhetsanalyser - SHa - analyser av skoglig planering, förvaltning och

Skoglig vegetationsekologi

Forskningen är främst inriktad mot att förstå interaktionen mellan olika växter, samt med andra biotiska och abiotiska komponenter i det skogliga ekosystemet. Både den grund- och tillämpade

Miljöanalys

Fortlöpande miljöanalys (Foma), innebär att SLU fortlöpande ska följa växlingar i miljöns tillstånd, värdera problem samt lämna underlag för ett hållbart nyttjande av naturresurser. Den fortlöpande

Elias Andersson

Elias Andersson

ela Är anställd som biträdnade universitets lektor i skogliga landsbyggdsstudier. Filosofie doktor i arbetsvetenskap, med ett förflutet inom genusvetenskap och idéhistoria. Doktorandprojekt

Euroforester

Det här masterprogrammet är ett förstahandsval för dig som är intresserad av hållbar förvaltning av skogens resurser och mångfald i ett internationellt perspektiv. Skogarnas roll för olika

Sönke Eggers

Sönke Eggers

eggers Gå till "In English" i sidhuvudet.