Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Skogshushållning

Skogshushållning eller skogsbruk är nyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.


Det finns 355 sidor som är taggade med Skogshushållning:
Kurser och kurspaket på avancerad nivå

Kurser och kurspaket på avancerad nivå

Skogsbruk runt Östersjön Är du intresserad av sydsvenskt skogsbruk så ges i Alnarp kurser med inriktning mot sydsvenskt och nordeuropeiskt skogsbruk. Du läser kurserna tillsammans med studenter på

Euroforester

Det här masterprogrammet är ett förstahandsval för dig som är intresserad av hållbar förvaltning av skogens resurser och mångfald i ett internationellt perspektiv. CTA Sen anmälan Skogarnas roll för

Forskning

Att hushålla med knappa resurser är en vanlig definition av ekonomi. Forskningsämnet ekonomi delas vanligen upp i företags- och nationalekonomi. Forskningen vid institutionen rör båda dessa

Jägmästarprogrammet 300 hp

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att

Management of Fish and Wildlife Populations Master´s programme

Information till dig som är student på Management of Fish and Wildlife Populations. På de här sidorna finner du information om programmet.

Euroforester - Masters programme

Information till dig som läser på Euroforester Master´s programme.

Vikings Razed the Forests. Can Iceland Regrow Them?

The country lost most of its trees long ago. Despite years of replanting, it isn’t making much progress. GUNNARSHOLT, Iceland — With his flats of saplings and a red planting tool, Jon Asgeir Jonsson

Lantmästare på studieresa

Under några intensiva oktoberdagar besökte ett 30-tal lantmästarstudenter Norrbotten. Sveriges nordligaste landskap bjöd på bitande höstluft och många intressanta studiebesök på allt från välskötta

Vikings Razed the Forests. Can Iceland Regrow Them?

The country lost most of its trees long ago. Despite years of replanting, it isn’t making much progress. GUNNARSHOLT, Iceland — With his flats of saplings and a red planting tool, Jon Asgeir Jonsson

Vikings Razed the Forests. Can Iceland Regrow Them?

The country lost most of its trees long ago. Despite years of replanting, it isn’t making much progress. GUNNARSHOLT, Iceland — With his flats of saplings and a red planting tool, Jon Asgeir Jonsson

Lantmästare på studieresa

Under några intensiva oktoberdagar besökte ett 30-tal lantmästarstudenter Norrbotten. Sveriges nordligaste landskap bjöd på bitande höstluft och många intressanta studiebesök på allt från välskötta

SRH Seminar in Forest Remote Sensing

SRH Seminar in Forest Remote Sensing

Title: Drones in forestry: toys for researchers, or a useful tool for practice? Speaker: Karel Kuželka from Czech University of Life Sciences, Prague. Most welcome! Älven Umeå evl