Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Vilt- och fiskeförvaltning

Vilt- och fiskeförvaltningen kan förbättras genom forskning inom djurens ekologi. Forskningen vid SLU omfattar bland hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurs förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på djur samt människor och ekosystem. I förvaltningen ingår frågor om fiske och jakt.


Det finns 351 sidor som är taggade med Vilt- och fiskeförvaltning:

Lars Edenius, viltekologi

Lars Edenius är samverkanslektor i viltekologi med inriktning på klövvilt. Han vill förbättra vilt- och fiskeförvaltningen tillsammans med samhället och näringen speciellt. Vårt mål är att förstå

Örjan Östman, akvatisk ekologi

Örjan Östman är samverkanslektor med fokus på ekosystembaserad fiskeriförvaltning. I min forskning vill jag tillsammans med andra aktörer utveckla framtidens hållbara fiske och nyttjande av akvatiska

Odling av flodkräfta ger extrainkomster och bevarar samtidigt en hotad art

Flodkräftan har stort kulturellt och ekonomiskt värde i Sverige men den är också en akut hotad art. De senaste hundra åren räknar man med att så mycket som 97 % av bestånden slagits ut, numera främst

Odling av flodkräfta ger extrainkomster och bevarar samtidigt en hotad art

Flodkräftan har stort kulturellt och ekonomiskt värde i Sverige men den är också en akut hotad art. De senaste hundra åren räknar man med att så mycket som 97 % av bestånden slagits ut, numera främst

Jägmästarprogrammet 300 hp

Här finns samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera

Ny karttjänst gör det lättare att hitta fiskdata i SLU:s databaser

Möjligheten att söka efter och ladda ner data från provfisken i sjöar, vattendrag och längs kusten har kompletterats med en ny karttjänst. Tjänsten gör det enkelt för användaren att göra sökningar

Ny karttjänst gör det lättare att hitta fiskdata i SLU:s databaser

Möjligheten att söka efter och ladda ner data från provfisken i sjöar, vattendrag och längs kusten har kompletterats med en ny karttjänst. Tjänsten gör det enkelt för användaren att göra sökningar

Kräftodlingens ABC

Intresserad av att odla flodkräfta? Kräftodlingens ABC är ett utbildningspaket och innehåller en handbok, information om flodkräftor, kräftpest samt om stöd och bidrag, samt en film som finns fritt

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum är en ingång till SLU:s vattenrelaterade forskning, utbildning och miljöanalys. SLU har ca 300 forskare som bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och

Viltskadecenter

Viltskadecenter

Nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter,

Maja Malmberg

Maja Malmberg

mamg0003 Infectious diseases constitute one of the most important present and future challenges for human and animal health. A wide range of new and/or so far "unknown" infectious diseases has

Stora förändringar i fisksamhället i Stockholms södra skärgård

Sedan 1992 följs fisksamhället vid Muskö utanför Nynäshamn genom provfisken. Kustfiskövervakningen visar att stora förändringar har skett under denna tidsperiod. Den invasiva fiskarten svartmunnad