Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Entomologi

Entomologi är vetenskapen om insekterna och är således ett delområde av zoologin.


Det finns 272 sidor som är taggade med Entomologi:
Dragos Cocos

Dragos Cocos

dragos PhD student in ecology with focus on invasive forest insects Establishment and spread of invasive forest insects The number of non-native forest insects that establish in new regions

Kristina Berggren

Kristina Berggren

kren0006 Doktorand i ekologi med ett stort intresse för hållbart brukande och nyttjande av naturresurser, biologiska växtskydd, ekologiska interaktioner, naturvård, biologisk mångfald och tropisk

Dragos Cocos

Dragos Cocos

PhD student in ecology with focus on invasive forest insects The number of non-native forest insects that establish in new regions increases strongly as a result of global trade. This results in

Dragos Cocos

Dragos Cocos

PhD student in Ecology with focus on invasive forest insects The number of non-native forest insects that establish in new regions increases strongly as a result of global trade. This results in

Trängsel får majsen att aktivera försvaret, och doftsignaler får plantor på håll att göra likadant

En majsplanta som kommer i kontakt med plantor intill skickar ut luftburna signaler som kan uppfattas av majsplantor längre bort. Nu har forskare på SLU visat på gennivå att en planta som inte har

Trängsel får majsen att aktivera försvaret, och doftsignaler får plantor på håll att göra likadant

En majsplanta som kommer i kontakt med plantor intill skickar ut luftburna signaler som kan uppfattas av majsplantor längre bort. Nu har forskare på SLU visat på gennivå att en planta som inte har

Kristina Berggren

Kristina Berggren

kren0006 Doktorand i ekologi med ett stort intresse för hållbart brukande och nyttjande av naturresurser, biologiska växtskydd, ekologiska interaktioner, naturvård, biologisk mångfald och tropisk

Kristina Berggren

Kristina Berggren

Doktorand i ekologi med ett stort intresse för hållbart brukande, biologiska växtskydd, ekologiska interaktioner och tropisk ekologi. Forskningsprojekt kommer att handla om ekologiska konsekvenser av

Kristina Berggren

Kristina Berggren

Doktorand i ekologi med ett stort intresse för hållbart brukande, biologiska växtskydd och ekologiska interaktioner. Forskningsprojekt kommer att handla om ekologiska konsekvenser av nya

Insekter kan vara bra mat, men produktionen måste också vara miljömässigt hållbar

Insekter kan bli ett miljömässigt hållbart proteintillskott för både människor och djur. Men det är inte självklart att matinsektsindustrin blir bra för miljön. I dag finns stora kunskapsluckor om

Institutionen för ekologi

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs stora insikter i arters ekologi och hur ekosystemen

Insekter kan vara bra mat, men produktionen måste också vara miljömässigt hållbar

Insekter kan bli ett miljömässigt hållbart proteintillskott för både människor och djur. Men det är inte självklart att matinsektsindustrin blir bra för miljön. I dag finns stora kunskapsluckor om