Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Entomologi

Entomologi är vetenskapen om insekterna och är således ett delområde av zoologin.


Det finns 222 sidor som är taggade med Entomologi:

poem

Här lägger vi alla dikter som har kommit in i diktutmaningen som pågår från biologiska mångfaldens dag till 12 juni. Tribut till luftakrobat Sommarsynonymt lyssnar jag till primalskriken utanför jag

Jägmästarprogrammet 300 hp

Här finns samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera

Fågelpoesi

Vad betyder fåglarna för dig? Är det någon speciell art som får dig att bli glad, nostalgisk, orolig eller arg? Fåglarna är ständigt närvarande i busken, vid vattenbrynet och i luften men också inom

Velemir Ninkovic, skadegörare i lantbruket

Velemir Ninkovic är samverkanslektor i integrerat växtskydd med fokus på skadegörare i lantbruket.

Mats Jonsell, skogsentomologi

Mats Jonsell är samverkanslektor i skogsentomologi. Han studerar insekter och främst naturvårdsfrågor i skogen.

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC)

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC)

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk

Riskvärdering av växtskadegörare

Riskvärdering av växtskadegörare

Vi tar fram underlag som ska ligga till grund för Jordbruksverkets riskhantering av nya växtskadegörare.

Marie Hermy

Marie Hermy

mehy0001 PhD student at the Disease Vector Group, part of the Chemical Ecology group in the Department of Plant Protection Biology in Alnarp.  The topic of my research is "Assessing the risk of

Program

Vi har tagit fram ett antal teman som konferensen kommer röra sig kring. Programmet är färdigt och kan hämtas som pdf nedan. Teman för årets konferens: Nya ogräs och skadegörare inom jordbruk,

Anmälan

Den nationella växtskyddskonferensen 2018 kommer att vara på svenska, men abstracts, muntliga presentationer och posters kan dock vara på antingen svenska eller engelska. Anmälningsinfo Om du är

Maja Malmberg

Maja Malmberg

mamg0003 Infectious diseases constitute one of the most important present and future challenges for human and animal health. A wide range of new and/or so far "unknown" infectious diseases has

Disp Sepideh Lamei

Disp Sepideh Lamei

The effect of honeybee­specific lactic acid bacteria on american foulbrood disease of honeybees eva.andersson.bjorkman@slu.se Sepideh Lamei försvarar sin avhandling de 1 juni 2018 Alla