Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Entomologi

Entomologi är vetenskapen om insekterna och är således ett delområde av zoologin.


Det finns 276 sidor som är taggade med Entomologi:
Forskning

Forskning

CBC utvecklar kunskapen om biologisk bekämpning, att använda levande organismer för att bekämpa skadeorganismer.

Karin Eriksson

Karin Eriksson

kariner Bibliotekarie på institutionen för ekologi Förestår Ekologibiblioteket på Ekologicentrum. Hjälper personal och studenter på institutionen för ekologi med biblioteks- och publiceringsfrågor

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC)

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC)

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk

Ekologisymposium

Ekologisymposium

Click on "In English" above to read about the symposium.

Jägmästarprogrammet 300 hp

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att

ÄK-möte Vatten och Odlingssystem 190502

ÄK-möte Vatten och Odlingssystem 190502

Möte med ämneskommittéerna Vatten och Odlingssystem Anneli.Lundkvist@slu.se Helena Aronsson, universitetslektor och samverkanslektor Institutionen för mark och miljö, SLU helena.aronsson@slu.se,

ÄK-möte Växtnäring 190327

ÄK-möte Växtnäring 190327

Möte med Markkarteringsrådet och ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Sofia Delin, forskningsledare Lanna forskningsstation, SLU sofia.delin@slu.se, 0511-67235

Publikationer

Här finns publikationer om enheten för riskvärderingens verksamhet. Pest Risk Assessments Rapid Pest Risk Analysis Xyleborinus attenuatus , June 2017 Rapid Pest Risk Analysis Xylosandrus germanus ,

Honungsbihälsa

Vi studerar sjukdomar hos honungsbin, hur de sprider sig inom och mellan bisamhällen, hur bins hälsa påverkas av sjukdomar men även andra faktorer i miljön som bekämpningsmedel och biodlingsmetoder.

Referenslaboratorium för bihälsa

Regeringen har utsett Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) till nationellt referenslaboratorium för bihälsa. Vi ställer diagnos på bin som misstänks vara sjuka. Diagnostik Vi utför diagnos av prover

Anna Lehrman

Anna Lehrman

lehrman Min forskning har fokuserat på växt/insekt-interaktioner, växtförädling och olika frågeställningar kring genteknik inom jordbruket. Nu arbetar jag framförallt med att förmedla