Ny sökning
BI1433

Svampar och insekter i den brukade skogen

Kursen "Svampar och Insekter i Förvaltade Skogar" ger en omfattande kunskap om de avgörande roller som svampar och insekter spelar inom förvaltade skogsekosystem. Lärarna kommer att guida studenterna genom att utforska den betydande påverkan som svampar och insekter har på hälsan, hållbarheten och produktiviteten hos skogar i norra Europa och världen. Kursen kommer att undervisas genom en kombination av föreläsningar, seminarier, fältutflykter och praktiska övningar. Studenterna kommer att förvärva en djup förståelse för relationerna och ekologiska dynamiken mellan svampar, insekter och den förvaltade skogen, samt praktiska färdigheter i att identifiera svampar och insekter, bedöma deras roller och påverkan, och tillämpa förvaltningsstrategier för att upprätthålla friska och hållbara skogsekosystem.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1433

Läsåret 2023/2024

Svampar och insekter i den brukade skogen (BI1433-20144)

2023-10-31 - 2024-01-14

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  • Infectious Forest Diseases

by P. Gonthier & G. Nicolotti

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsekonomi (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogsbruksvetenskap Biologi
Kurskod: BI1433 Anmälningskod: SLU-20126 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Studietakt: 50%