Agronomprogrammet - ekonomi, för antagna fr.o.m. ht 2016

Publicerad: 20 juni 2018

Den här sidan är till för dig som studerar på  agronomprogrammet - ekonomi och som har antagits till programmet 2016 eller senare.

Agronom - ekonomi är från och med ht 2016 omarbetat och omfattar 300 hp istället för 270 hp.

Här hittar du information från programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Välkomstbrev för nyantagna

Grattis till din plats på Agronom – ekonomi vid SLU i Uppsala! Vi ser fram emot att möta dig här i höst!

 

Höstterminen 2019 börjar med välkomnande och information måndagen den 2 september klockan 09:45 i Aulan, Undervisningshuset, Ultuna. Du kommer att träffa oss programstudierektorer för programmet kl 11.15.

Du börjar dina studier med kursen ”Organisering i den gröna sektorn” en kurs där du också läser delar av innehållet tillsammans med andra agronomstudenter och ekonomstudenter. 

Du hittar all information som du troligtvis behöver på sidan Ny student

Under de kommande fem åren kommer du att lägga grunden till ditt framtida yrkesliv, både i form av kontakter, erfarenheter och i de kunskaper du kommer att tillägna dig genom studierna. Se framför dig fem spännande, arbetsamma och väldigt roliga år. De första åren lägger grunden i de ekonomiska ämnena, med tillämpningar inom den agrara sektorn, och i sista årskurserna arbetar du mer tillämpat med de kunskaper du skaffat dig, både inom kurser, praktik och uppsatsskrivande. Dina föreläsare har ett starkt studentfokus, samtidigt som du har ansvaret för din utbildning och för dina resultat.

Varmt välkommen till SLU och ekonomagronomutbildningen!

 

Lovisa Nilsson, programstudierektor

Ruben Hoffman, biträdande programstudierektor

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför vårterminen 2020 finns följande antal platser lediga på programmet:

  • Åk 1 antagna 2019: 0 platser
  • Åk 2 antagna 2018: 6 platser
  • Åk 3 antagna 2017: 1 plats
  • Åk 4 antagna 2016: 6 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Fakta

Programmet ges på svenska. Det engelska namnet på programmet är Agricultural Programme - Economics and Management.


Kontaktinformation

Programstudierektor

Lovisa Nilsson, forskare

Institutionen för ekonomi

018- 67 17 12

lovisa.nilsson@slu.se

Sidansvarig: johanna.nilsson@slu.se