Agronomprogrammet - ekonomi

Publicerad: 19 februari 2024

Den här sidan är till för dig som studerar på  agronomprogrammet - ekonomi.

Agronom - ekonomi är från och med ht 2016 omarbetat och omfattar 300 hp istället för 270 hp.

Här hittar du information från programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Fr.o.m. hösten 2021 görs inga nya antagningar till programmet. Utbildningsplanen kommer att upphävas, vilket inte påverkar dig som följer normal studietakt. Läs mer på sidan Nedlagda program/utbildningsplaner.

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför vårterminen 2024 finns följande antal platser lediga på programmet:

  • Åk 4 antagna 2020: 5 platser
  • Åk 5 antagna 2019: 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Utbildningsplan

Fakta

Programmet ges på svenska. Det engelska namnet på programmet är Agricultural Programme - Economics and Management.


Kontaktinformation

Programstudierektor

Lovisa Nilsson, forskare

Institutionen för ekonomi

018- 67 17 12

lovisa.nilsson@slu.se