Agronomprogrammet - ekonomi

Publicerad: 26 januari 2023

Den här sidan är till för dig som studerar på  agronomprogrammet - ekonomi.

Agronom - ekonomi är från och med ht 2016 omarbetat och omfattar 300 hp istället för 270 hp.

Här hittar du information från programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför vårterminen 2023 finns följande antal platser lediga på programmet:

  • Åk 3 antagna 2020: 5 platser
  • Åk 4 antagna 2019: 5 platser
  • Åk 5 antagna 2018: 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Ramschema läsår 23/24

Fakta

Programmet ges på svenska. Det engelska namnet på programmet är Agricultural Programme - Economics and Management.


Kontaktinformation

Programstudierektor

Lovisa Nilsson, forskare

Institutionen för ekonomi

018- 67 17 12

lovisa.nilsson@slu.se