Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat), för antagna fr.o.m. ht21

Publicerad: 21 oktober 2021

Den här sidan är till för dig som studerar på Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat), antagna fr.o.m. ht 2021.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Välkomstbrev

Till antagna till Ekonomi – hållbar utveckling

Grattis till din plats på Ekonomi – hållbar utveckling vid SLU i Uppsala, campus Ultuna! Vi ser fram emot att möta dig här i höst!

Höstterminen 2021 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: måndag den 30 augusti.

Tid och plats: På webbsidan Ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar.

All detaljerad information kommer att publiceras på Ny student-sidorna, och på grund av pandemin kan det ske förändringar med kort varsel. Du börjar dina studier med kursen ”Organisering för hållbarhet”.

Du hittar all information som du troligtvis behöver på sidan Ny student.

Under de kommande tre åren kommer du att lägga grunden till ditt framtida yrkesliv, både i form av kontakter, erfarenheter och i de kunskaper du kommer att tillägna dig genom studierna. Se framför dig tre spännande, arbetsamma och väldigt roliga år. Det är under de här åren som du lägger grunden till ditt framtida yrkesliv, genom att skaffa dig en gedigen ekonomiutbildning med ett fokus på hållbar ekonomi, inom naturresurser och miljö, samtidigt som du knyter de kontakter med andra studenter, föreläsare och företag som du kommer att ha med dig ut i yrkeslivet. Dina föreläsare under utbildningen har ett starkt studentfokus, samtidigt som det är du själv som tar ansvaret för dina studier och dina resultat.

 

Varmt välkommen till SLU och Ekonomi – hållbar utveckling!!

Lovisa Nilsson, programstudierektor

 

Inriktningar

xx

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför vårterminen 2022 finns följande antal platser lediga på programmet:

  • Åk 1 antagna 2021: 0 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Business and Economics - Sustainable Development (BSc).


Kontaktinformation

Programstudierektor (PSR)

Kontakta programstudierektorn för frågor om ramscheman, kursval och studieplaner mm.

Lovisa Nilsson
Institutionen för ekonomi
lovisa.nilsson@slu.se, 018-67 17 12

Biträdande programstudierektor 

Ruben Hoffmann
Institutionen för ekonomi
ruben.hoffmann@slu.se , 018-671737