Ekonomi - hållbar utveckling

Publicerad: 17 april 2024

Den här sidan är till för dig som studerar på Ekonomi - hållbar utveckling, antagna fr.o.m. ht 2021.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Välkomstbrev

Till antagna till Ekonomi – hållbar utveckling

Grattis till din plats på Ekonomi – hållbar utveckling på SLU i Uppsala, campus Ultuna. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2023 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: måndag den 28 augusti.

Tid och plats: På webbsidan Ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar.

Ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

Din första kurs på programmet är Introduktionskurs i företagsekonomi och hållbar utveckling. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

Under de kommande tre åren kommer du att lägga grunden till ditt framtida yrkesliv, både i form av kontakter, erfarenheter och i de kunskaper du kommer att tillägna dig genom studierna. Se framför dig tre spännande, arbetsamma och väldigt roliga år. Det är under de här åren som du lägger grunden till ditt framtida yrkesliv, genom att skaffa dig en gedigen ekonomiutbildning med ett fokus på hållbar ekonomi, inom naturresurser och miljö, samtidigt som du knyter de kontakter med andra studenter, föreläsare och företag som du kommer att ha med dig ut i yrkeslivet. Dina föreläsare under utbildningen har ett starkt studentfokus, samtidigt som det är du själv som tar ansvaret för dina studier och dina resultat.

Varmt välkommen till SLU!

Programstudierektor Agrar ekonomi
Lovisa Nilsson, universitetsadjunkt
Institutionen för ekonomi,
Lovisa.Nilsson@slu.se

 

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2024 finns följande antal platser lediga på programmet:

 • Åk 2 antagna 2023: 2 platser
 • Åk 3 antagna 2022: 2 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Utbildningsplan

Kursernas ämnesområde och nivå

Kurserna som du läser i ditt program har en kursplan som du kan söka fram i kurssök eller i ditt ramschema. I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning. 

Nivåbeteckningar:

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Ramschema läsår 23/24 PDF

Ramschema läsår 24/25

Årskurs 1

Organisationsteori I

2024-10-02 - 2024-10-31
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Beskattningsrätt

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Beskattningsrätt

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Beskattningsrätt

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Miljörätt

2025-02-20 - 2025-03-24
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Beskattningsrätt

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Marknadsföring

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Mikroekonomi II

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Redovisning II

2024-09-02 - 2024-10-01
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Ekonomistyrning II

2024-10-02 - 2024-10-31
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Beskattningsrätt

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Mikroekonomi III

2025-01-20 - 2025-02-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Beskattningsrätt

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Grafiskt ramschema 24/25 (PDF)

För dig som vill söka till det här programmet

Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.

 

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Business and Economics - Sustainable Development (BSc).


Kontaktinformation

Programstudierektor (PSR)

Kontakta programstudierektorn för frågor om ramscheman, kursval och studieplaner mm.

Lovisa Nilsson
Institutionen för ekonomi
lovisa.nilsson@slu.se, 018-671712

Biträdande programstudierektor 

Ruben Hoffmann
Institutionen för ekonomi
ruben.hoffmann@slu.se , 018-671737