Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat), för antagna fr.o.m. ht21

Publicerad: 21 oktober 2021

Den här sidan är till för dig som studerar på Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat), antagna fr.o.m. ht 2021.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Välkomstbrev

Till antagna till Ekonomi – hållbar utveckling

Grattis till din plats på Ekonomi – hållbar utveckling vid SLU i Uppsala, campus Ultuna! Vi ser fram emot att möta dig här i höst!

Höstterminen 2022 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: måndag den 29 augusti.

Tid och plats: På webbsidan Ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar.

Ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

Din första kurs på programmet är Introduktionskurs i företagsekonomi och hållbar utveckling. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

Se till att du också läser den programspecifika informationen för nya studenter.

De kommande 3 åren kommer att bli värdefulla, spännande, arbetsamma men också väldigt roliga. Även om du som student står i centrum för vårt arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat. 

Under studietiden kommer du att läsa kurser i olika ämnen, vid olika institutioner, ofta tillsammans med studenter vid andra program. De första åren innehåller grundläggande kurser, därefter följer mer tillämpade kurser där ekonomi och hållbar utveckling förenas och du arbetar med frågeställningar som liknar de du möter i arbetslivet. Och arbetsmarknaden för ekonomer med kunskap om hållbar utveckling är god! 

Varmt välkommen till SLU!

Lovisa Nilsson, Programstudierektor

Inriktningar

xx

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför vårterminen 2023 finns följande antal platser lediga på programmet:

  • Åk 2 antagna 2021: 4 platser
  • Åk 1 antagna 2022: 0 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Business and Economics - Sustainable Development (BSc).


Kontaktinformation

Programstudierektor (PSR)

Kontakta programstudierektorn för frågor om ramscheman, kursval och studieplaner mm.

Lovisa Nilsson
Institutionen för ekonomi
lovisa.nilsson@slu.se, 018-671712

Biträdande programstudierektor 

Ruben Hoffmann
Institutionen för ekonomi
ruben.hoffmann@slu.se , 018-671737