Rural Development and Natural Resource Management - Master's Programme

Publicerad: 02 maj 2024
Jordglob, Skandinavien, höghus, gräs, pil som pekar uppåt. Svartvit tredimensionell bild.

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen.

Gå till hemsidan för programmet på engelska för ytterligare information.

 

 

 

Utbildningsplan


Kontaktinformation

Tf Programstudierektor Rural Development and Natural Resource Management

Margarita Cuadra, forskare
Institutionen för stad och land/landsbygdsutveckling
Margarita.cuadra@slu.se, 018-67 34 65