EnvEuro - European Master in Environmental Science

Publicerad: 12 januari 2018

Den här sidan är till för dig som studerar på masterprogrammet EnvEuro.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Välkomstbrev

Congratulations on your place at SLU and on the EnvEuro Master’s programme! We look forward to meeting you here in Uppsala this autumn.

 

The autumn semester 2022 begins with roll call and study information.

 

Date: Monday 29 August

 

Time and place: On the pages for new students, you will find information about the study start and where and when the roll call for your programme begins.

 

On these pages, you will also find all the information you need as a new student at SLU, including information about the orientation days. The orientation days are not mandatory but we recommend that you attend them. They take place at the end of August, before the semester starts, and provide essential and useful information about your stay in Sweden and your studies at SLU.

 

IMPORTANT: You must at the latest on 2022-08-14 notify SLU which courses you want to take during the autumn semester, by an e-mail to enveuro@slu.se. Eligible courses are found on the EnvEuro consortium webpage. You will be automatically admitted to the compulsory course MX0160 Environmental Management in Europe, 7.5 credits, but for the other 22.5 credits during the autumn semester you must select which courses you want to take.

 

NOTE that some courses have prerequisites stricter than the admission requirements to EnvEuro.

Link to course web at SLU

 

Timetables and reading lists will be published on the SLU web at least four weeks before a course starts.

 

Please make sure you also read the programme-specific information for new students:

 

Link to programme-specific info

 

If you have questions do not hesitate to contact us at enveuro@slu.se.

 

 

Once again, welcome to SLU!

 

Ulf Grandin

Director of Studies

 

 

 

Ansökan

Application process 

Applications to the program with SLU as “home” (first year) university should be submitted to universityadmissions.se.  

If you want to study the first year at another of the EnvEuro partner universities, see  the homepage of the EnvEuro consortium for how to apply.”

Självständigt arbete inom EnvEuro

Vad gäller för dig som ska göra ditt självständiga arbete inom masterprogrammet EnvEuro?

För att kunna ta ut en masterexamen krävs att du genomför ett självständigt arbete/examensarbete på avancerad nivå (A2E) på minst 30 hp. För alla självständiga arbeten finns en kursplan och av ramschemat framgår när dessa kurser ges.

Hur hittar jag ämne och handledare? Läs mer på de allmänna sidorna om självständiga arbeten

Generella riktlinjer för självständiga arbeten vid SLU

Arbetsplan För alla självständiga arbete ska en arbetsplan upprättas. Detta gör du tillsammans med din handledare.

Betygskriterier Finns på kurshemsidan för respektive kurstillfälle.

Fakta

Programmet heter EnvEuro både på svenska och engelska.

Programmet ges på engelska.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Programstudierektor EnvEuro:

Ulf Grandin 

Forskare, Institutionen för vatten och miljö

enveuro@slu.se, 018-67 31 04

 

Biträdande programstudierektor

Gunnel Alvenäs

Forskare, Institutionen för mark och miljö

gunnel.alvenas@slu.se, 018-671165