EnvEuro - European Master in Environmental Science

Publicerad: 31 januari 2024

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen.

Ansökan

Application process 

Applications to the program with SLU as “home” (first year) university should be submitted to universityadmissions.se.  

If you want to study the first year at another of the EnvEuro partner universities, see  the homepage of the EnvEuro consortium for how to apply.

Självständigt arbete inom EnvEuro

Vad gäller för dig som ska göra ditt självständiga arbete inom masterprogrammet EnvEuro?

För att kunna ta ut en masterexamen krävs att du genomför ett självständigt arbete/examensarbete på avancerad nivå (A2E) på minst 30 hp. För alla självständiga arbeten finns en kursplan och av ramschemat framgår när dessa kurser ges.

Hur hittar jag ämne och handledare? Läs mer på de allmänna sidorna om självständiga arbeten

Generella riktlinjer för självständiga arbeten vid SLU

Arbetsplan För alla självständiga arbete ska en arbetsplan upprättas. Detta gör du tillsammans med din handledare.

Betygskriterier Finns på kurshemsidan för respektive kurstillfälle.

Fakta

Programmet heter EnvEuro både på svenska och engelska.

Programmet ges på engelska.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Programstudierektor EnvEuro:

Ulf Grandin 

Forskare, Institutionen för vatten och miljö

enveuro@slu.se, 018-67 31 04

Biträdande programstudierektor

Gunilla Mårsäter, Universitetsadjunkt
Speciallokaler för undervisning; Mark-ekologiskt-kemiskt övningslaboratorium (Meköl)
gunilla.marsater@slu.se