EnvEuro - European Master in Environmental Science

Publicerad: 12 januari 2018

Den här sidan är till för dig som studerar på masterprogrammet EnvEuro.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Välkomstbrev

Congratulations on your place at the EnvEuro - Master´s Programme! We look forward to meeting you here in Uppsala this autumn.

The EnvEuro autumn semester begins with a compulsory introduction to the program, 25-27 August 2021. Under normal circumstances this takes place as a physical meeting at the University of Copenhagen. However, due to the current Corona situation the 2021 Introduction Days will probably take place as an online event. Please follow the web page above for updates on the form for the meeting!

The compulsory introductory days also include the start of the compulsory course Environmental Management in Europe.

The autumn semester 2021 at SLU will begin with a roll call.

Date: Monday 30 August 2021

Time and place: On the pages for new students, you will find information
about the study start and when the roll call for your programme begins.

Please make sure you also read the programme specific information for new students at the SLU EnvEuro website.

General information about the EnvEuro Master´s Programme is found at the international EnvEuro web site.

 

Welcome to SLU and the EnvEuro programme!

 

Tobias Vrede, Programme Director of Studies.

Ulf Grandin, Deputy Programme Director of Studies

enveuro@slu.se

 

 

 

Ansökan

Ansökan

Ansökan till programmet skickas in till EnvEuro-konsortiet genom Köpenhamns universitets ansökningsportal. Information om vad ansökan ska innehålla samt länk till ansökningsportalen hittar du på EnvEuro-konsortiets hemsida.

Anmälningsperioden för personer som inte är medborgare i EU/EES/Schweiz är 15 november till 15 januari.

För medborgare i EU/EES/Schweiz är anmälningsperioden 16 januari till 15 april (om du vill studera i Köpenhamn första året måste du söka senast 1 mars).

Självständigt arbete inom EnvEuro

Vad gäller för dig som ska göra ditt självständiga arbete inom masterprogrammet EnvEuro?

För att kunna ta ut en masterexamen krävs att du genomför ett självständigt arbete/examensarbete på avancerad nivå (A2E) på minst 30 hp. För alla självständiga arbeten finns en kursplan och av ramschemat framgår när dessa kurser ges.

Hur hittar jag ämne och handledare? Läs mer på de allmänna sidorna om självständiga arbeten

Generella riktlinjer för självständiga arbeten vid SLU

Arbetsplan För alla självständiga arbete ska en arbetsplan upprättas. Detta gör du tillsammans med din handledare.

Betygskriterier Finns på kurshemsidan för respektive kurstillfälle.

Fakta

Programmet heter EnvEuro både på svenska och engelska.

Programmet ges på engelska.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Programstudierektor EnvEuro:

Tobias Vrede

Forskare, Institutionen för vatten och miljö

enveuro@slu.se, 018-67 31 17

 

Ulf Grandin (assisterande programstudierektor)

Forskare, Institutionen för vatten och miljö

enveuro@slu.se, 018-67 31 04

 

Biträdande programstudierektor

Gunnel Alvenäs

Forskare, Institutionen för mark och miljö

gunnel.alvenas@slu.se, 018-671165

 

 

Sidansvarig: johanna.nilsson@slu.se