EnvEuro - European Master in Environmental Science

Publicerad: 12 januari 2018
ELLS-students.jpg

Den här sidan är till för dig som studerar på masterprogrammet EnvEuro.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Välkomstbrev

Congratulations to your place at the EnvEuro - Master's Programme at SLU. We are looking forward to meeting you here in Uppsala this autumn! 

The autumn semester begins with a compulsory introduction to the program in Copenhagen, Denmark, 19-23 August 2019. These introductory days include the start of the compulsory course Environmental Management in Europe.

The autumn semester at SLU starts with roll call Monday 2 September 09:00 in Loftets hörsal, Ultuna(see the map).

You are also invited to attend an orientation programme at SLU 29-30 August, where you will be given essential and useful information about your stay in Sweden and your studies at SLU. This programme takes place before the semester starts. You find all information that you will need as a new student at SLU at the page New student. On this page you will also find more information about the roll call and orientation programme.

General information about the EnvEuro master programme is found at the international EnvEuro web site.

Please contact me if you have any questions.

Once again, welcome to SLU and the EnvEuro programme!

Tobias Vrede, programme director of studies.

enveuro@slu.se

 

Ansökan

Det är lite olika regler kring ansökan vid de olika universiteten. Nedan sammanfattas det viktigaste kring vad som gäller vid SLU. Det är mycket viktigt att du även läser hela texten om ansökan på programmets hemsida.

År 1 med SLU som ”home university”

Ansökan till masterprogrammet EnvEuro måste göras i två steg:

  1. Ansökan till EnvEuro-konsortiet. EU/EES/schweiziska medborgare ansöker mellan 1 februari och 1 april. Övriga ansöker mellan 15 november och 15 januari.
  2. Ansökan till SLU genom antagning.se Svenska medborgare ansöker mellan 15 mars och 16 april. Internationella studenter ansöker senast 15 januari.

Språkkravet som nämns på EnvEuro-konsortiets hemsida är tvingande. Engelska 6 från svenskt gymnasium (motsvarande) motsvarar inte det krav som ställs.

Utöver ansökan till programmet måste du även söka de kurser du vill ta under första året på programmet. (undantagen den obligatoriska kursen Environmental Management in Europe, som du blir automatiskt antagen till). Även kurser under år 1 söks genom antagning.se.

Mot slutet av första terminen väljer du specialisering och vid vilket universitet du vill läsa år 2. Detta administreras av det centrala EnvEuro-kansliet.

År 2 med SLU som ”host university”

Inför år 2 söker du de kurser du vill läsa under året. Alla som ska läsa år 2 av EnvEuro på SLU ansöker till kurser på Moveon senast 15 april.

Självständigt arbete inom EnvEuro

Vad gäller för dig som ska göra ditt självständiga arbete inom masterprogrammet EnvEuro?

För att kunna ta ut en masterexamen krävs att du genomför ett självständigt arbete/examensarbete på avancerad nivå (A2E) på minst 30 hp. För alla självständiga arbeten finns en kursplan och av ramschemat framgår när dessa kurser ges.

Hur hittar jag ämne och handledare? Läs mer på de allmänna sidorna om självständiga arbeten

Generella riktlinjer för självständiga arbeten vid SLU

Arbetsplan För alla självständiga arbete ska en arbetsplan upprättas. Detta gör du tillsammans med din handledare.

Betygskriterier Finns på kurshemsidan för respektive kurstillfälle.

Fakta

Programmet heter EnvEuro både på svenska och engelska.

Programmet ges på engelska.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Programstudierektor EnvEuro:

Tobias Vrede

Forskare, Institutionen för vatten och miljö

enveuro@slu.se, 018-67 31 17

 

Ulf Grandin (assisterande programstudierektor)

Forskare, Institutionen för vatten och miljö

enveuro@slu.se, 018-67 31 04

 

Biträdande programstudierektor

Gunnel Alvenäs

Forskare, Institutionen för mark och miljö

gunnel.alvenas@slu.se, 018-671165

 

 

Sidansvarig: johanna.nilsson@slu.se