Environmental Economics and Management - Master's programme

Publicerad: 31 mars 2023
Symboler för pengar. Maskrosor. Svartvit tredimensionell bild.

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen.

Välkomstbrev

Congratulations on your place at the Environmental Economics and Management - Master´s Programme! We look forward to meeting you here in Uppsala this autumn.

The autumn semester 2022 begins with roll call and study information on campus.

Date: Monday 29 August

Time and place: On the pages for new students, you will find information
about the study start and when the roll call for your programme begins.

On these pages, you will also find all the information you need as a new
student at SLU, including information about the orientation days. The
orientation days are not mandatory but we recommend that you attend
them. They take place at the end of August, before the semester starts, and
provide essential and useful information about your stay in Sweden and
your studies at SLU.

Students with a background in Economics

Students with a background in Economics will start their studies with Microeconomic theory and Analytical Methods. Please note that both these course are held at Uppsala University.

Students with a background in Business Management

Students with a background in Business management will start their studies with Marketing, Responsibility and Ethics.

On the course page, you will find a timetable for your classes and other course-related information. Timetables and reading lists will be published at least four weeks before the course starts.

Once again, we are very happy to welcome you to our master programme and look forward to meeting you on 29 August!

Contact

Programme coordinator

Lovisa Nilsson

Lovisa.Nilsson@slu.se

 

Inriktningar

Beroende på vilka kurser du väljer kan du antingen ta en examen i företagsekonomi eller i nationalekonomi. Vilka kurser du ska välja för respektive inriktning framgår av bilaga 2 till utbildningsplanen.

Självständigt arbete

För att kunna ta ut en masterexamen krävs att du genomför ett självständigt arbete/examensarbete på avancerad nivå (A2E) på minst 30 hp. För alla självständiga arbeten finns en kursplan och av ramschemat framgår när dessa kurser ges. Beroende på vilken fördjupning du valt för din examen kan du göra ditt arbete i företagsekonomi eller i nationalekonomi.

Hur hittar jag ämne och handledare? Läs mer på de allmänna sidorna om självständiga arbeten

Vilka specifika krav ställs på det självständiga arbetet inom mitt program? Detta framgår av bilaga 3 till utbildningsplanen.

Generella riktlinjer för självständiga arbeten vid SLU

Arbetsplan För alla självständiga arbete ska en arbetsplan upprättas. Detta gör du tillsammans med din handledare.

Betygskriterier Finns på kurshemsidan för respektive kurstillfälle.

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför vårterminen 2024 finns följande antal platser lediga på programmet:

  • Åk 1 antagna 2023: 5 platser
  • Åk 2 antagna 2022: 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Fakta

Det svenska namnet på programmet är Miljöekonomi och företagsledning.

Programmet ges på engelska.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Programstudierektor

Lovisa Nilsson, forskare

Institutionen för ekonomi

018- 67 17 12

lovisa.nilsson@slu.se