Environmental Economics and Management - Master's programme

Publicerad: 15 februari 2018
ekonomi1.png

Den här sidan är till för dig som studerar på masterprogrammet Environmental Economics and Management.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Välkomstbrev

 Congratulations to your place at the Environmental Economics and Management - Master´s Programme at SLU. We are looking forward to meeting you here in Uppsala this autumn!

 

Students with a background in Business Management

The programme, and the autumn semester for students majoring in Business Management, will begin 08.45 3 September 2018 in Uppsala, with the welcome speech by the vice chancellor and study social information, in Loftets hörsal (see map). At 10.00 the roll call will take place. Where will be announced at New student.

Students with a background in Economics

Since classes in Economics are given in cooperation with Uppsala University, students majoring in Economics will have their first lectures in Microeconomic and Analytical methods at Uppsala University Monday 3rd of September (see course timetable for information about lecture hall and time). Therefore welcome and registration for the programme takes place at the Department of Economics, Ulls hus, Ultuna on Tuesday, 4th of September. Please note that attendance the 4th of September is mandatory.

10.00 Coffee and presentation of the Department of Economics, the education in Economics and ongoing research projects in Agricultural Economics and Environmental Economics.

11.00 Registration for courses and programmes, introduction to the administrative staff in education and information from the study counsellors

12.00 Roundtrip of the campus at Ultuna

 

Students with a background in Business management will studies with "Marketing, Responsibility and Ethics". Students with a background in Economics will start their studies with "Microeconomic theory" and "Analytical Methods". Please note that both these courses are held at Uppsala University. Search your course for more information about the course. On the course pages you will find schedules for your classes and course messages.

Schedule and literature for the courses will be published at least four weeks ahead of time, so please make sure you have the course literature at hand at the start of the semester.

You will find all information that you will need as new student at SLU at the page New student. On this page you will also find the orientation programme that you are invited to attend. The orientation programme take place a few days before the course start. You will be given essential and useful information about your studies at SLU.

 

Once again, welcome to SLU!

Lovisa Nilsson, programme study director

Ruben Hoffmann, deputy programme study director

Inriktningar

Beroende på vilka kurser du väljer kan du antingen ta en examen i företagsekonomi eller i nationalekonomi. Vilka kurser du ska välja för respektive inriktning framgår av bilaga 2 till utbildningsplanen.

Självständigt arbete

För att kunna ta ut en masterexamen krävs att du genomför ett självständigt arbete/examensarbete på avancerad nivå (A2E) på minst 30 hp. För alla självständiga arbeten finns en kursplan och av ramschemat framgår när dessa kurser ges. Beroende på vilken fördjupning du valt för din examen kan du göra ditt arbete i företagsekonomi eller i nationalekonomi.

Hur hittar jag ämne och handledare? Läs mer på de allmänna sidorna om självständiga arbeten

Vilka specifika krav ställs på det självständiga arbetet inom mitt program? Detta framgår av bilaga 3 till utbildningsplanen.

Generella riktlinjer för självständiga arbeten vid SLU

Arbetsplan För alla självständiga arbete ska en arbetsplan upprättas. Detta gör du tillsammans med din handledare.

Betygskriterier Finns på kurshemsidan för respektive kurstillfälle.

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför vårterminen 2019 finns följande antal platser lediga på programmet:

  • Åk 1 antagna 2018: 1 plats
  • Åk 2 antagna 2017: 0 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Fakta
Det svenska namnet på programmet är Miljöekonomi och företagsledning.

Programmet ges på engelska.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Programstudierektor

Lovisa Nilsson, forskare

Institutionen för ekonomi

018- 67 17 12

lovisa.nilsson@slu.se

Sidansvarig: johanna.nilsson@slu.se