Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp

Publicerad: 27 juni 2019
landskapsingenjor1.png

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Landskapsingenjörsprogrammet kommer även att starta i Uppsala HT2019. Se nedan för ramschema Årskurs 1 och utbildningsplan!

Välkomstbrev 2019

Grattis till din plats på landskapsingenjörsprogrammet i Alnarp. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst! 

Höstterminen 2019 börjar med upprop måndagen den 2 september klockan 09:00 i Aulan, Alnarpsgården, Sundsvägen 6, Alnarp.

Du börjar dina studier med kursen ”Växt- och marklära för landskapsingenjörer”. På kurshemsidan hittar du bland annat schema och kursmeddelanden samt länkar till kurslitteratur och växtlistor.

Du hittar all information som du troligtvis behöver som ny student på SLU på sidan Ny student. Där får du också information om välkomstaktiviteter på din studieort och vad som händer på uppropsdagen.

De kommande 3 åren kommer att bli värdefulla, spännande, arbetsamma men också väldigt roliga. Även om du som student står i centrum för vårt arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat. 

Under studietiden kommer du att läsa kurser i olika ämnen, vid olika institutioner och ibland tillsammans med studenter vid andra program. De första två åren innehåller grundläggande kurser kring mark och växter, datorbaserad projektering, ekonomi, trädgårdshistoria och skötsel av park- och naturmarker. Tredje året ges möjlighet att fördjupa eller att bredda kunskaperna genom valbara kurser inom de ämnen man läst under de första två åren. Under årskurs tre kan man även läsa en praktikkurs och då göra praktik på en arbetsplats inom branschen.

Arbetsmarknaden för landskapsingenjörer är god! 

Varmt välkommen till SLU!

Frida Andreasson, programstudierektor

Antagning till senare del av program

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2019 finns följande antal platser lediga på landskapsingenjörsprogrammet Alnarp:

 • Åk 2: 2 platser
 • Åk 3: 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Resultat från programvärderingar

Här presenteras resultat från programutvärderingar som tidigare studenter på landskapsingenjör har gjort. Sammanställning av programvärderingar 2013

Möjlighet till fortsatta studier

För dig som har tagit ut examen på landskapsingenjörsprogrammet och vill fortsätta att studera på avancerad nivå på SLU, finns ett flertal möjligheter:

 • Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme
 • Masterprogrammet Hållbar stadsutveckling (i samarbete med Malmö universitet)
 • Landscape Architecture - Master's Programme
 • Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme (Ultuna)
 • Agroecology - Master's Programme
 • Kurser på avancerad nivå, t.ex. inom landskapsarkitektprogrammet, följt av ett masterexamensarbete i landskapsarkitektur, kan leda till en generell masterexamen i landskapsarkitektur.

uppdaterat 2018-07-09 BS

Landskapsingenjör - Uppsala

Programmet startar för första gången HT2019. Här finns

 

uppdaterad 2019-03-01 BS

Programstudierektorn informerar

Tänk på

 • att det krävs minst 45 hp från årskurs 1 för att man ska bli behörig att fortsätta i årskurs 2.
 • att man måste söka in på alla kurser, vare sig det gäller obligatoriska eller valfria kurser. Som programstudent söker man programkopplade kurser via studentwebben (inloggad).
 • att alltid göra kursvärderingen på kurshemsidan. Det är ett viktigt verktyg för att kunna förbättra innehåll och genomförande av kurserna.

Sök stipendier!

Möjlighet att söka stipendier för landskapsingenjörsstudenter finner ni på den här länken.

Kursval

Osäker på valmöjligheterna i årskurs 3? Vill du läsa kurser någon annanstans? Vill du fortsätta studera efter examen? Hör av dig till programstudierektorn, antingen med frågor via epost, eller genom att boka tid för samtal.

Trafikverket

Möjlighet till praktik, exjobb, traineeprogram, sommarjobb finns hos Trafikverket.

Fakta
 • Programmet ges på svenska.
 • Det engelska namnet på programmet är Landscape Engineer Programme.

Kontaktinformation

Programstudierektor Landskapsingenjör - Alnarp:

Frida Andreasson, forskare
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
frida.andreasson@slu.se, 040-41 5248

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om tillgodoräknanden och regler. Boel Sandskär, tel: 040-41 5082, E-post: boel.sandskar@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor av allmän studiekaraktär. Inga-Lill Olsson, tel: 040-41 5418, E-post: inga-lill.olsson@slu.se

Sidansvarig: boel.sandskar@slu.se