Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp

Publicerad: 22 maj 2024

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Välkomstbrev från Programstudierektorn 2024

Grattis till din plats på landskapsingenjörsprogrammet på SLU, campus Alnarp. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2024 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: måndag den 2 september.

Tid och plats: På webbsidan ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar.

ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

Din första kurs på programmet är Växt- och marklära för landskapsingenjörer. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

Vad glad jag är att du valt att läsa till landskapsingenjör eller ”lingare” som vi ofta kallar oss. Du har tre viktiga, spännande, ibland lite utmanande men också väldigt roliga år framför dig. Efter dessa år är det många som behöver din kompetens för att på ett hållbart sätt skapa, anlägga och ta hand om våra gröna stadsrum. Betydelsefulla och mycket varierade arbetsuppgifter väntar dig!

Inom programmet är vi ett stort lärarlag där vårt fokus är att du som student ska få de bästa förutsättningarna att utvecklas inom många områden och känna dig trygg i din kommande yrkesroll. Samtidigt innebär universitetsstudier att du har ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat.

Under de första veckorna i höst kommer det att vara mycket som är nytt, men jag, övriga lärare, administratörer och inte minst ”ling-studenter” som läser årkurs 2 och 3 samt studentkåren kommer göra vårt yttersta för att du snart ska känna dig hemma på Sveriges vackraste campus.

Bra saker att veta inför dina kommande studier är att utbildningen till absolut största delen är förlagd på campus och att som en förberedelse inför kommande yrkesliv genomförs vissa uppgifter i olika stora grupper. Att formulera sig såväl muntligt som skriftligt övas också kontinuerligt. Förutom många studiebesök, ingår det i några kurser studieresor där studenten betalar delar av resekostnaden. Dessa är ej obligatoriska och det utgår ersättningsuppgifter till de studenter som ej kan följa med. Undervisningen på landskapsingenjörsprogrammet sker i PC/Windows-miljö. Tveka aldrig att höra av dig om du har några frågor rörande din kommande utbildning, jag svarar så fort jag har möjlighet på asa.bensch@slu.se

En sista sak! Vet du någon som missade att söka till landskapsingenjörsprogrammet i våras? I så fall finns det en ny chans redan från den 15 juli i år, då sen anmälan öppnar!


Varmt välkommen till SLU!
Åsa Bensch, Programstudierektor

Resultat från programutvärdering

Efter avslutad utbildning ber vi alla studenter att fylla i en programvärdering. Resultatet är en del av underlaget för utvecklingsarbetet inom programmet.

Programutvärdering som genomfördes VT23

Antagning senare del av program

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2024 finns följande antal platser lediga på landskapsingenjörsprogrammet i Alnarp:

 • Åk 1: 0 platser
 • Åk 2: fler än 5 platser
 • Åk 3: fler än 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Möjlighet till fortsatta studier

För dig som har tagit ut examen på landskapsingenjörsprogrammet och vill fortsätta att studera på avancerad nivå på SLU, finns ett flertal möjligheter:

 • Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme
 • Masterprogrammet Hållbar stadsutveckling (i samarbete med Malmö universitet)
 • Landscape Architecture - Master's Programme
 • Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme (Ultuna)
 • Agroecology - Master's Programme
 • Kurser på avancerad nivå, t.ex. inom landskapsarkitektprogrammet, följt av ett masterexamensarbete i landskapsarkitektur, kan leda till en generell masterexamen i landskapsarkitektur.

uppdaterat 2018-07-09 BS

Utbildningsplan

Kursernas ämnesområde och nivå

Kurserna som du läser i ditt program har en kursplan som du kan söka fram i kurssök eller i ditt ramschema. I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning. 

Nivåbeteckningar:

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Ramschema läsår 23/24

 Översiktsbild Ramschema läsåret 23/24

Årskurs 1

Markbyggnad

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Markprojektering

2024-01-15 - 2024-03-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Trädgårdshistoria

2024-03-20 - 2024-04-25
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Årskurs 3

Träden i staden

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Trädvård

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Urban landskapsdesign

2024-01-15 - 2024-03-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Växtteknik

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Ramschema läsår 24/25

Årskurs 1

Markbyggnad

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Markprojektering

2025-01-20 - 2025-03-24
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Trädgårdshistoria

2025-03-25 - 2025-05-01
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Årskurs 3

Träden i staden

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Trädvård

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Urban landskapsdesign

2025-01-20 - 2025-03-24
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Biotoputformning

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Växtteknik

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Programstudierektorn informerar

Tänk på

 • att det krävs minst 45 hp från årskurs 1 för att man ska bli behörig att fortsätta i årskurs 2.
 • att man måste söka in på alla kurser, vare sig det gäller obligatoriska eller valfria kurser. Som programstudent söker man programkopplade kurser via studentwebben (inloggad).
 • att alltid göra kursvärderingen på kurshemsidan. Det är ett viktigt verktyg för att kunna förbättra innehåll och genomförande av kurserna.

Sök stipendier!

Möjlighet att söka stipendier för landskapsingenjörsstudenter finner ni på den här länken.

Kursval

Osäker på valmöjligheterna i årskurs 3? Vill du läsa kurser någon annanstans? Vill du fortsätta studera efter examen? Hör av dig till programstudierektorn, antingen med frågor via epost, eller genom att boka tid för samtal.

För dig som vill söka till det här programmet
Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.

Fakta

 • Programmet ges på svenska.
 • Det engelska namnet på programmet är Landscape Engineer Programme.

Kontaktinformation

Programstudierektor Landskapsingenjör - Alnarp:

Åsa Bensch, universitetsadjunkt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
asa.bensch@slu.se, 040-41 5169

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om regelverk på programnivå. Helena Elofsson, tel: 040-41 5463, helena.s.elofsson@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor på kursnivå. Anna Sjöstrand, tel. 040-41 5374, anna.sjostrand@slu.se

För frågor om tillgodoräknande, mejla till tillgodoraknande@slu.se