Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp

Publicerad: 26 januari 2023

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Landskapsingenjörsprogrammet har även startats i Uppsala HT2019.

Välkomstbrev 2022

Grattis till din plats på Landskapsingenjörsprogrammet i Alnarp. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2022 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: måndag den 29 augusti.

Tid och plats: På webbsidan ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar.

ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

Din första kurs på programmet är Växt- och marklära för landskapsingenjörer. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

De kommande 3 åren kommer att bli värdefulla, spännande, arbetsamma men också väldigt roliga. Även om du som student står i centrum för vårt arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat. 

Under studietiden kommer du att läsa kurser i olika ämnen, vid olika institutioner och ibland tillsammans med studenter vid andra program. De första två åren innehåller grundläggande kurser kring mark och växter, datorbaserad projektering, ekonomi, trädgårdshistoria och skötsel av park- och naturmarker. Tredje året ges möjlighet att fördjupa eller att bredda kunskaperna genom valbara kurser inom de ämnen man läst under de första två åren. Under årskurs tre kan man även läsa en praktikkurs och då göra praktik på en arbetsplats inom branschen. Och arbetsmarknaden för landskapsingenjörer är god!

Varmt välkommen till SLU!

Åsa Bensch, programstudierektor

 

 

Antagning senare del av program

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför vårterminen 2023 finns följande antal platser lediga på landskapsingenjörsprogrammet i Alnarp:

 • Åk 1: 0 platser
 • Åk 2: 4 platser
 • Åk 3: 0 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Möjlighet till fortsatta studier

För dig som har tagit ut examen på landskapsingenjörsprogrammet och vill fortsätta att studera på avancerad nivå på SLU, finns ett flertal möjligheter:

 • Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme
 • Masterprogrammet Hållbar stadsutveckling (i samarbete med Malmö universitet)
 • Landscape Architecture - Master's Programme
 • Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme (Ultuna)
 • Agroecology - Master's Programme
 • Kurser på avancerad nivå, t.ex. inom landskapsarkitektprogrammet, följt av ett masterexamensarbete i landskapsarkitektur, kan leda till en generell masterexamen i landskapsarkitektur.

uppdaterat 2018-07-09 BS

Ramschema läsår 23/24

Årskurs 1

Markbyggnad

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Obligatorisk kurs
Beskrivning av grafiken nedan

Markprojektering

2024-01-15 - 2024-03-19
15,0 hp
Obligatorisk kurs
Beskrivning av grafiken nedan

Botanik och växtfysiologi

2024-04-26 - 2024-06-02
7,5 hp
Obligatorisk kurs
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Årskurs 3

Träden i staden

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Trädvård

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Urban landskapsdesign

2024-01-15 - 2024-03-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Växtteknik

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Programstudierektorn informerar

Tänk på

 • att det krävs minst 45 hp från årskurs 1 för att man ska bli behörig att fortsätta i årskurs 2.
 • att man måste söka in på alla kurser, vare sig det gäller obligatoriska eller valfria kurser. Som programstudent söker man programkopplade kurser via studentwebben (inloggad).
 • att alltid göra kursvärderingen på kurshemsidan. Det är ett viktigt verktyg för att kunna förbättra innehåll och genomförande av kurserna.

Sök stipendier!

Möjlighet att söka stipendier för landskapsingenjörsstudenter finner ni på den här länken.

Kursval

Osäker på valmöjligheterna i årskurs 3? Vill du läsa kurser någon annanstans? Vill du fortsätta studera efter examen? Hör av dig till programstudierektorn, antingen med frågor via epost, eller genom att boka tid för samtal.

Trafikverket

Möjlighet till praktik, exjobb, traineeprogram, sommarjobb finns hos Trafikverket.

Fakta

 • Programmet ges på svenska.
 • Det engelska namnet på programmet är Landscape Engineer Programme.

Kontaktinformation

Programstudierektor Landskapsingenjör - Alnarp:

Åsa Bensch, universitetsadjunkt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
asa.bensch@slu.se, 040-41 5169

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om regelverk på programnivå. Helena Elofsson, tel: 040-41 5463, helena.s.elofsson@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor på kursnivå. Anna Sjöstrand, tel. 040-41 5374, anna.sjostrand@slu.se

För frågor om tillgodoräknande, mejla till tillgodoraknande@slu.se