Ny sökning
EX0841

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för EX0841

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-40082)

2024-03-20 - 2024-09-01

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-30162)

2024-01-15 - 2024-06-02

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-40081)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-20087)

2023-10-31 - 2024-03-19

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-30161)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-20084)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-40020)

2023-03-22 - 2023-08-27

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-30033)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-40019)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-30032)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-20019)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-40140)

2022-03-24 - 2022-08-28

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-30250)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-30311)

2022-01-17 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-40139)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-30249)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-20157)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-40036)

2021-03-24 - 2021-08-29

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-30103)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-40035)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-20052)

2020-11-02 - 2021-03-23

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-30102)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-20051)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-40054)

2020-03-25 - 2020-08-30

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-50016)

2020-06-08 - 2020-08-30

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-30089)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-40053)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-30088)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-20051)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-40025)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-30018)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet (EX0841-20016)

2018-11-05 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2E)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: EX0841 Anmälningskod: SLU-20022 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%