Ny sökning
TN0339

Markprojektering

• Genom litteraturstudier, föreläsningar och övningar tillgodogör sig studenten kunskap om olika delar av projekteringsprocessen samt om projekteringens betydelse för en hållbar samhällsbyggnad. Kunskaperna tillämpas och befästs sedan genom arbete i ett eller flera simulerade projekteringsuppdrag med relevans för landskapsingenjörens yrkesroll.


• Ämnen som berörs är bland annat datorstödd ritningsframställning med CAD, teknisk beskrivning enligt AMA-systemet, tillgänglighet i utemiljöer, dagvattenhantering samt besiktning av anläggningsarbeten.


Schemalagda övningar, projektredovisning och studiebesök är obligatoriska.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TN0339

Läsåret 2023/2024

Markprojektering (TN0339-30145)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2022/2023

Markprojektering (TN0339-30298)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Markprojektering (TN0339-30246)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Markprojektering (TN0339-30010)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Markprojektering (TN0339-30090)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Markprojektering (TN0339-30032)

2019-01-21 - 2019-03-25

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. Kurspärm/kompendium Kommentar: Infomation fås vid kursstart.
  2. CAD Övningsbok Författare: Anders Westin Kommentar: Köpes i receptionen i Alnarpsgården.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Teknologi Landskapsarkitektur
Kurskod: TN0339 Anmälningskod: SLU-30033 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%