Ny sökning
BI1454

Botanik och växtfysiologi

Kursen ”Botanik och växtfysiologi” består av tre delar:

1\. Vårväxtkännedom där fokus ligger på att identifiera ett urval av vårblommande lökar, knölar och perenner2\. Växtfysiologi där fokus ligger på växternas inre uppbyggnad och funktion för att utifrån detta förstå hur växterna påverkas av olika omvärldsfaktorer3\. Ogräskännedom där fokus ligger på artidentifikation av vilda svenska växter.Momenten på kursen består av föreläsningar, växtvandringar, exkursioner, gruppdiskussioner, mikroskopiövningar, nycklingsövningar och odlingsexperiment.

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Landskapsarkitektur Biologi
Kurskod: BI1454 Anmälningskod: SLU-40140 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för växtförädling Studietakt: 100%