Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram

Publicerad: 21 mars 2024

Information till dig som är student på kandidatprogrammet biologi och miljövetenskap. På de här sidorna finner du information om programmet, kontaktuppgifter samt de dokument som styr utbildningen.

Välkomstbrev

Grattis till din plats på Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram på SLU i Uppsala, campus Ultuna. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2024 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: måndag den 2 september.

Tid och plats: På webbsidan ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar.

På ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

Dina första kurser på programmet är Introduktionskurs – biologi och miljövetenskap och Geologi och hydrologi som läses parallell under de första 10 veckorna. På kurssidorna för dessa kurser hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

De kommande 3 åren kommer att bli värdefulla, spännande och arbetsamma men också roliga. Även om du som student står i centrum för vårt arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och studieresultat. Under studietiden kommer du att läsa kurser i olika ämnen och vid olika institutioner, ibland tillsammans med studenter vid andra program. De första två åren läser du grundläggande kurser och många av dem läses tillsammans med studenter på Växtodlingsprogrammet. Det är under år två som du börjar inrikta dig mot ditt huvudämne (biologi eller miljövetenskap). Under det tredje året fördjupar du dig i ditt ämne samt läser vissa kurser som ska förbereda dig för arbetslivet.

Varmt välkommen till SLU!
Ulf Grandin programstudierektor,
Gunilla Mårsäter, bitr. programstudierektor

Inriktningar för biologi och miljövetenskap

Beroende på vilka kurser du väljer kan du antingen ta en examen i biologi eller i miljövetenskap. Vilka kurser du ska välja för respektive inriktning framgår i utbildningsplanen (se utbildningsplan nedan).

 

Utbildningsplan

Kursernas ämnesområde och nivå

Kurserna som du läser i ditt program har en kursplan som du kan söka fram i kurssök eller i ditt ramschema. I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning. 

Nivåbeteckningar:

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Grafiskt ramschema 24/25 (PDF)

Ramschema läsår 24/25

Årskurs 1

Geologi och hydrologi

2024-09-02 - 2024-10-31
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Grundläggande kemi I

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Organismvärlden

2025-02-20 - 2025-03-24
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Ekologi

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Växtfysiologi

2024-11-01 - 2024-12-03
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Energi och miljö

2024-12-04 - 2025-01-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Vertebratzoologi

2024-12-04 - 2025-01-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Biogeofysik

2025-02-20 - 2025-03-24
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Markvetenskap

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Miljöanalys

2025-01-20 - 2025-02-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Naturvårdsbiologi

2025-01-20 - 2025-02-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Miljörätt

2025-02-20 - 2025-03-24
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

För dig som vill söka till det här programmet

Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.

 

Det engelska namnet på programmet är Biology and Environmental Science - Bachelor's programme.


Kontaktinformation

Programstudierektor Biologi och Miljövetenskap

Ulf Grandin, Forskare FLK
Institutionen för vatten och miljö
ulf.grandin@slu.se018-673104

Biträdande programstudierektor

Gunilla Mårsäter, Universitetsadjunkt
Speciallokaler för undervisning; Mark-ekologiskt-kemiskt övningslaboratorium (Meköl)
gunilla.marsater@slu.se