Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram

Publicerad: 26 januari 2023

Information till dig som är student på kandidatprogrammet biologi och miljövetenskap. På de här sidorna finner du information om programmet, kontaktuppgifter samt de dokument som styr utbildningen.

Välkomstbrev för nyantagna

Grattis till din plats på Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram vid SLU i Uppsala! 

Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

 Höstterminen 2022 börjar med studieinformation och upprop.

Datum: måndag den 29 augusti

Tid och plats: På webbsidan ny student  ser du när uppropet för ditt program börjar och vilken sal du ska befinna dig i.

 

ny student  hittar du också all nödvändig information som du behöver som ny student på SLU, som välkomstaktiviteter på ditt campus och program för uppropsdagen.

Din första kurs på programmet är Introduktionskurs – biologi och miljövetenskap. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

 

De kommande 3 åren kommer att bli värdefulla, spännande och arbetsamma men också roliga. Även om du som student står i centrum för vårt arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och studieresultat. Under studietiden kommer du att läsa kurser i olika ämnen och vid olika institutioner, ibland tillsammans med studenter vid andra program. De första två åren läser du grundläggande kurser och många av dem läses tillsammans med studenter på Växtodlingsprogrammet. Det är under år två som du börjar inrikta dig mot ditt huvudämne (biologi eller miljövetenskap). Under det tredje året fördjupar du dig i ditt ämne samt läser vissa kurser som ska förbereda dig för arbetslivet.

 

Varmt välkommen till SLU!
Ulf Grandin programstudierektor och Gunnel Alvenäs, bitr. programstudierektor

 

 

 

 

 

 

Inriktningar för biologi och miljövetenskap

 

Beroende på vilka kurser du väljer kan du antingen ta en examen i biologi eller i miljövetenskap. Vilka kurser du ska välja för respektive inriktning framgår av bilaga 2 till utbildningsplanen (se utbildningsplan nedan).

 

Programvärderingar

Resultat från programutvärderingar för biologi och miljövetenskap

Efter avslutad utbildning ber vi alla studenter att fylla i en programvärdering. Resultatet är en del av underlaget för utvecklingsarbetet inom programmet.

Programvärdering som genomfördes 2015 (LÄNK)

Ramschema läsår 23/24

Årskurs 1

Geologi och hydrologi

2023-08-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Obligatorisk kurs
Beskrivning av grafiken nedan

Organismvärlden

2024-02-15 - 2024-03-19
7,5 hp
Obligatorisk kurs
Beskrivning av grafiken nedan

Ekologi

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Obligatorisk kurs
Beskrivning av grafiken nedan

Det engelska namnet på programmet är Biology and Environmental Science - Bachelor's programme.


Kontaktinformation

Programstudierektor Biologi och Miljövetenskap

Ulf Grandin, Forskare FLK
Institutionen för vatten och miljö
ulf.grandin@slu.se018-673104

Biträdande programstudierektor Biologi och Miljövetenskap

Gunnel Alvenäs, Forskare FLK (t.o.m. 31 dec 2022)
Inst. mark och miljö/ Avd. Markfysik/ Enheten för Biogeofysik
gunnel.alvenas@slu.se 018-671165

Gunilla Mårsäter, Universitetsadjunkt (fr.o.m. 1 jan 2023) 
Speciallokaler för undervisning; Mark-ekologiskt-kemiskt övningslaboratorium (Meköl)
gunilla.marsater@slu.se