Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram

Publicerad: 14 juni 2019
biologiochmijo1.png

Information till dig som är student på kandidatprogrammet biologi och miljövetenskap. På de här sidorna finner du information om programmet, kontaktuppgifter samt de dokument som styr utbildningen.

Välkomstbrev för nyantagna

Grattis till din plats på Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram vid SLU i Uppsala! 

Höstterminen 2019 börjar med välkomsthälsning och information måndagen den 2 september klockan 09:45 i Aulan, Undervisningshuset Ultuna (se karta). Därefter är det programvis information och upprop från kl. 11.15. Ytterligare program för dagen finns på Ny student.

Du börjar dina studier dagen därefter med kursen ”Grundkurs - biologi och miljövetenskap” som sträcker sig över halva första terminen. Under grundkursens första veckor gör vi flera dagsexkursioner och i samband med kursens geologi-/hydrologi-moment görs en exkursionmed övernattning till Dalarna. Tänk därför på att redan från början ha med stövlar och oömma kläder.

Du hittar den information som du troligtvis behöver som ny student på SLU på sidan Ny student. Där får du också information om välkomstaktiviteter på din studieort.

De kommande 3 åren kommer att bli värdefulla, spännande och arbetsamma men också roliga. Även om du som student står i centrum för vårt arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och studieresultat. Under studietiden kommer du att läsa kurser i olika ämnen och vid olika institutioner, ibland tillsammans med studenter vid andra program. De första två åren läser du grundläggande kurser och många av dem läses tillsammans med studenter på Agronomprogrammet mark/växt. Det är under år två som du börjar inrikta dig mot ditt huvudämne (biologi eller miljövetenskap). Under det tredje året fördjupar du dig i ditt ämne samt läser vissa kurser som ska förbereda dig för arbetslivet.

 

Varmt välkommen till SLU och Biologi och miljövetenskap!

Tobias Vrede och Gunnel Alvenäs, programstudierektorer

 

 

Inriktningar för biologi och miljövetenskap

 

Beroende på vilka kurser du väljer kan du antingen ta en examen i biologi eller i miljövetenskap. Vilka kurser du ska välja för respektive inriktning framgår av bilaga 2 till utbildningsplanen (se utbildningsplan nedan).

 

Programvärderingar

Resultat från programutvärderingar för biologi och miljövetenskap

Efter avslutad utbildning ber vi alla studenter att fylla i en programvärdering. Resultatet är en del av underlaget för utvecklingsarbetet inom programmet.

Programvärdering som genomfördes 2015 (LÄNK)

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2019 finns följande antal platser lediga på programmet:

  • Åk 2: 5 platser
  • Åk 3: 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Det engelska namnet på programmet är Biology and Environmental Science - Bachelor's programme.


Kontaktinformation

Programstudierektor Biologi och Miljövetenskap

Tobias Vrede, Forskare FLK 
Institutionen för vatten och miljö
tobias.vrede@slu.se018-673117

Biträdande programstudierektor Biologi och Miljövetenskap

Gunnel Alvenäs, Forskare FLK 
Inst. mark och miljö/ Avd. Markfysik/ Enheten för Biogeofysik
gunnel.alvenas@slu.se 018-671165

Sidansvarig: eva.andersson.bjorkman@slu.se