Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram

Publicerad: 09 februari 2024

Information till dig som är student på kandidatprogrammet biologi och miljövetenskap. På de här sidorna finner du information om programmet, kontaktuppgifter samt de dokument som styr utbildningen.

Välkomstbrev för nyantagna

Grattis till din plats på Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram vid SLU i Uppsala! 

Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

 Höstterminen 2023 börjar med studieinformation och upprop.

Datum: måndag den 28 augusti

Tid och plats: På webbsidan ny student  ser du när uppropet för ditt program börjar och vilken sal du ska befinna dig i.

ny student  hittar du också all nödvändig information som du behöver som ny student på SLU, som välkomstaktiviteter på ditt campus och program för uppropsdagen.

Dina första kurser på programmet är Introduktionskurs – biologi och miljövetenskap och Geologi och hydrologi som läses parallell under de första 10 veckorna. På kurssidorna för dessa kurser hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

De kommande 3 åren kommer att bli värdefulla, spännande och arbetsamma men också roliga. Även om du som student står i centrum för vårt arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och studieresultat. Under studietiden kommer du att läsa kurser i olika ämnen och vid olika institutioner, ibland tillsammans med studenter vid andra program. De första två åren läser du grundläggande kurser och många av dem läses tillsammans med studenter på Växtodlingsprogrammet. Det är under år två som du börjar inrikta dig mot ditt huvudämne (biologi eller miljövetenskap). Under det tredje året fördjupar du dig i ditt ämne samt läser vissa kurser som ska förbereda dig för arbetslivet.

Varmt välkommen till SLU!
Ulf Grandin programstudierektor och Gunilla Mårsäter, bitr. programstudierektor

Inriktningar för biologi och miljövetenskap

Beroende på vilka kurser du väljer kan du antingen ta en examen i biologi eller i miljövetenskap. Vilka kurser du ska välja för respektive inriktning framgår i utbildningsplanen (se utbildningsplan nedan).

 

Utbildningsplan

För dig som vill söka till det här programmet

Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.

 

Det engelska namnet på programmet är Biology and Environmental Science - Bachelor's programme.


Kontaktinformation

Programstudierektor Biologi och Miljövetenskap

Ulf Grandin, Forskare FLK
Institutionen för vatten och miljö
ulf.grandin@slu.se018-673104

Biträdande programstudierektor

Gunilla Mårsäter, Universitetsadjunkt
Speciallokaler för undervisning; Mark-ekologiskt-kemiskt övningslaboratorium (Meköl)
gunilla.marsater@slu.se