Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, i första hand avseende tamdjur såsom animalieproducerande djur och sällskapsdjur och sportdjur, men även vilda djur både i frihet och i djurparker. Mycket viktiga är även övervakning av djurskydd och livsmedelshygien. Här ingår medicinsk biovetenskap, patobiologi och klinisk vetenskap.


Det finns 645 sidor som är taggade med Veterinärmedicin:

Vårt uppdrag

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, bildades 2008 för att ta hand om forsknings- och utbildningsfrågor inom djurvälfärd. I regeringens budgetproposition 2018 fick SLU uppdraget att bilda SCAW:

Sara Frosth

Sara Frosth

Disputerad bioteknolog med intresse för veterinärmedicinsk bakteriologi, molekylärbiologi, proteinteknologi och vaccinologi mm. Gjorde mitt doktorsarbete om Dichelobacter nodosus och fotröta hos får

Ragnvi Hagman

Ragnvi Hagman

susanne.pettersson@slu.se Jag är veterinär, docent i kirurgi, och arbetar som universitetslektor i kirurgi vid avdelningen för anestesiologi och kirurgi, institutionen för kliniska vetenskaper,

posh-bee

PoshBee ska stödja livskraftiga bipopulationer, hållbar biodling och pollinering i Europa. Projektet kommer att vara till nytta för biodlare och odlare av insektspollinerade grödor som raps och äpple

Publikationer om honungsbin

Publikationer om honungsbin

Här hittar du publikationer om bihälsa från SLU.

Gentest utvecklad för allvarlig sjukdom hos shetlandsponny

Skeletal atavism, även känt som "krumma föl" hos shetlandsponnyer är en ärftlig utvecklingssjukdom med onormal tillväxt av armbågsben och vadben. Sjukdomen orsakar en avvikande benställning,

Sjukdomsmönster hos svensk schäfer kartlagt

Många hundraser har ökad risk för vissa sjukdomar. En studie som nyligen utförts vid SLU beskriver sjukdomsmönstret hos schäfern i Sverige. Studien testade också hypotesen att schäfern är

Är utfodring med färskfoder en risk för hundägaren?

Att utfodra hundar med färskfoder har blivit populärt men det kan finnas risker med detta. Färskfodren i foderbutikernas frysdiskar består av slaktbiprodukter som inte har värmebehandlats och fodren

Behandling med pimobendan fördröjer hjärtsvikt

Myxomatös klaffsjukdom är den vanligaste hjärtsjukdomen hos hund. Sjukdomen innebär att hjärtats klaffar inte längre håller tätt vilket påverkar förmågan att pumpa blod. Som kompensation förstoras

Stina Hellman

Stina Hellman

Ökad resistens mot avmaskningsmedel är idag ett växande problem. Trots mycket fokus på förebyggande åtgärder, såsom träckprovsanalys före avmaskning, finns det fortfarande ett stort behov av

Kommittén för globala djursjukdomar

Kommittén för globala djursjukdomar

CGD:s verksamhet beskrivs på den engelska sidan.

Vilka hundraser drabbas av ortopedisk sjukdom?

Olika typer av ortopedisk sjukdom, alltså sjukdom kopplat till skelett, leder och muskulatur, är vanligt hos hundar och ses ofta som hälta eller annan smärta. Populära raser riskerar att felaktigt

Loading…