Animal Science - Master's programme

Publicerad: 15 maj 2023

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen.

Fakta

Programmet ges på engelska.

Det svenska namnet på programmet är Husdjurvetenskap - masterprogram.


Kontaktinformation

Programstudierektor Animal Science

Emma Ivarsson, universitetslektor 
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
emma.ivarsson@slu.se, 018-67 20 44

Utbildningshandläggare

Kontakta utbildningshandläggaren för frågor om programrådet, tillgodoräknanden, individuella studieplaner m.m.

utb.handl.VH@slu.se