Animal Science - Master's programme

Publicerad: 05 oktober 2021

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen.

Fakta

Programmet ges på engelska.

Det svenska namnet på programmet är Husdjurvetenskap - masterprogram.


Kontaktinformation

Programstudierektor Animal Science

Jenny Yngvesson, universitetslektor 
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Jenny.Yngvesson@slu.se, 0511-672 29

Utbildningshandläggare

Kontakta utbildningshandläggaren för frågor om programrådet, tillgodoräknanden, individuella studieplaner m.m.

utb.handl.VH@slu.se