Ny sökning
HV0132

Avel 2

Kursen innehåller följande ämnesblock: matrisalgebra, metoder för att skatta genetiska parametrar, strategier för selektion, skattning av genetiskt framsteg, och avelsprogram. Etiska frågor behandlas fortlöpande genom kursen.


Föreläsningar varvas med dator- och räkneövningar. Studenten befäster sina kunskaper genom gruppdiskussioner. Obligatoriska moment förekommer inom te.x. gruppdiskussioner.


I kursen tränas följande generella kompetenser: problemlösning, kommunikation i tal och skrift.


Information från kursledaren

Välkomna till kursen Avel 2, vårterminen 2022!

Ett preliminärt schema hittar ni här på kurshemsidan - observera att schemat är just preliminärt och kan komma att ändras något fram till kursstart. Vi planerar att kunna genomföra kursen på campus, men beroende på pandemiläget så kan vissa moment komma att genomföras online istället. Det meddelar vi i så fall när kursstart närmar sig.

Hela kurs-teamet önskar er varmt välkomna till kursen!

Katja Nilsson, kursledare

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0132-40004 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0132

Läsåret 2020/2021

Avel 2 (HV0132-40020)

2021-05-03 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Avel 2 (HV0132-40116)

2020-05-01 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Avel 2 (HV0132-40097)

2019-05-03 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Avel 2 (HV0132-40133)

2018-04-23 - 2018-06-03

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. Kompendier och artiklar Kommentar: Kommer delas ut under kursen, kontakta kursledningen vid frågor
  2. Variansanalys och försöksplanering Författare: Ulla Engstrand och Ulf Olsson Kommentar: Finns till försäljning i Ulls hus, c:a 250 kr.
  3. Molecular and Quantitative Genetics Författare: Khatib, B. ISBN: 978-1-118-67740-7 [Molecular and Quantitative Genetics] (https://ebookcentral.proquest.com/lib/slub-ebooks/reader.action?docID=1819340) Kommentar: Finns tillgänglig som e-bok via SLUs bibliotek, se länk.
  4. Animal Breeding and Genetics Författare: Oldenbroek and vand der Waaij [Animal Breeding and Genetics] (https://wiki.groenkennisnet.nl/display/TAB/) Kommentar: On-linebok från Wageningen University i Nederländerna.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0132 Anmälningskod: SLU-40004 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjursgenetik Studietakt: 100%