Ny sökning
HV0120

Djurens biologi 1 - biokemi

Kursen avser att ge grundläggande kemiska och biokemiska begrepp och processer såsom olika typer av kemisk bindning, stökiometri, syra-bas jämvikt och termodynamik, livets molekylers struktur och funktion samt enzymatisk katalys och kinetik. Cellens uppbyggnad, organellers funktion, membran och transport av olika ämnen över membran. Cellens och kroppens metabolism och bioenergetik utifrån ett nutritionellt perspektiv.


I kursen ingår föreläsningar, grupplaborationer, seminarier och gruppövningar enligt studentaktiverande undervisning. Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, seminarium, grupparbeten och laborationer.


I kursen tränas följande generella kompetenser skriftlig och muntlig kommunikation, formulera labrapporter, analys, problemlösning och kritiskt tänkande.


Information från kursledaren

Hej,

Välkommen till HV0120 Djurens biologi 1 - Biokemi.

Då situationen med pandemin ser ut som den gör så kommer undervisningen på kursen att ges helt digitalt under VT-2021. Mer information om kursinnehållet kommer vid kursstarten.

Väl mött!

Johan Dicksved

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0120-40024 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0120

Läsåret 2019/2020

Djurens biologi 1 - biokemi (HV0120-40118)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Djurens biologi 1 - biokemi (HV0120-40090)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Djurens biologi 1 - biokemi (HV0120-40127)

2018-03-19 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Djurens biologi 1 - biokemi (HV0120-40141)

2017-03-20 - 2017-06-04

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. Lippincott´s Illustrated Reviews: 6 or 7 ed Biochemistry Författare: Denise Ferrier ISBN: 9781496363541 Kommentar: Vi kommer använda den boken som kurslitteratur men det är fritt att välja även andra biokemiböcker.
  2. Essential Cellbiology Författare: Alberts, Bruce, Bray, Dennis, Hopkin, Karen, Johnson, Alexander, Lewis, Julian ISBN: 9780815345749 [Essential Cellbiology ] (https://www.garlandscience.com/textbooks/081533480X.asp) Kommentar: Kursbok- Boken finns som inbunden och i paperback format Använd senaste upplagan om möjligt Essential cell biology kommer även att användas i nästa kurs Djurens biologi 2
  3. Biochemistry 6 or 7th ed. Författare: Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko och Lubert Stryer ISBN: 0-7167-8724-5 [Biochemistry 6 or 7th ed.] (https://bcs.whfreeman.com/biochem6/default.asp?s=&n=&i=&v=&o=&ns=0&uid=0&rau=0) Kommentar: Alternativ bok för den intresserade. Mer detaljerad det finns fler att välja på för den intresserade
  4. Chemical principles Författare: Zumdahl/DeCoste ISBN: 9781305581982 [Chemical principles] (https://www.cengagebrain.co.uk/shop/isbn/9781305581982) Kommentar: Kursbok för allmänkemidelen av kursen. 8e upplagan. Finns också att köpa som e-bok

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: HV0120 Anmälningskod: SLU-40024 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%