Ny sökning
EX0861

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för EX0861

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX0861-30144)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX0861-30050)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX0861-30133)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX0861-30167)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX0861-30037)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX0861-40040)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2E)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: EX0861 Anmälningskod: SLU-30156 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%